• logo
  • logo

Vuoden opetus

OAJ etsii vuosittain järjestettävässä Vuoden opetus -kilpailussa toimivia ja käytännössä kokeiltuja opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä ja tekoja kaikilta kouluasteilta varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Etsimme vuosittain järjestettävässä Vuoden opetus -kilpailussa toimivia ja käytännössä kokeiltuja opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä ja tekoja kaikilta koulutusasteilta varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin ja palkita

  • luovuutta ja omaperäisyyttä
  • vaikuttavuutta ja toimivuutta
  • toistettavuutta
  • oppimisen iloa, osallisuutta ja oppimismotivaatiota.

OAJ ottaa vastaan ehdotuksia palkinnon saajaksi syksyisin elo–lokakuussa. Suomen Messusäätiön 3 000 euron arvioinen Vuoden opetus -palkinto jaetaan Educa-messuilla.

Viimeisimmän Vuoden opetus -kilpailun ehdokassato todistaa, että suomalaisissa kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa tehdään erittäin merkittävää työtä. Hyviä ehdotuksia Vuoden opetukseksi ilmiannettiin niin monta, että päätimme koota ehdotuksista kärkiviisikon, josta yleisö pääsi äänestämään suosikkiaan.

Yleisöäänestyksen voittaja sai kunniamaininnan Educassa.

Finalistiviisikon ehdotuksissa näkyy erityisen hyvin uusien opetussuunnitelmien jalkautuminen arjen käytäntöihin. Ilmiöoppiminen, oppiainerajat ylittävä toiminta ja ajankohtaisuus näkyvät jokaisessa finaaliin selvinneessä ehdotuksessa.

Tutustu alta finalisteihin.

Tutustu finalisteihin

Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaava peliprojekti The Day Before Tomorrow on yläkoulun monialainen opintokokonaisuus, joka tutustuttaa oppilaat ilmastotietoon, kestävään kehitykseen, tulevaisuuden ympäristötaitoihin ja itsestä huolehtimisen taitoihin. Toiminnallinen kokonaisuus rakentuu yli luokka-asteiden tapahtuvan ryhmä-, paja- ja pelityöskentelyn ympärille. Pelialustana on Seppo-sovellus.

Koko koulun ja yhteistyötahojen yhdessä suunnittelema projekti lisää yhteisöllisyyttä ja syventää kestävän kehityksen taitoja. Ehdotus on uuden opetussuunnitelman mukainen, ja siinä hyödynnetään oivaltavasti digitalisaation mahdollisuuksia. Myös yhdessä tekeminen motivoi ja koulun arjesta poikkeava toiminta lisää oppimisen iloa. Valmis ja pitkälle mietitty konsepti saa kiitosta raadilta – hyvin tehty peli on helppo jakaa.

Arktinen alue on lukion koko lukuvuoden ajan kestävä ilmiökokonaisuus, jonka aikana opiskellaan monipuolisesti arktiseen alueeseen ja sen ihmisiin – kuten kieleen ja kulttuuriin – liittyviä kysymyksiä. Kokonaisuuden aikana tutustutaan arktisen alueen luontoon, ihmisten toimintaan alueella sekä toiminnan vaikutuksiin herkässä ympäristössä. Lukuvuotta rytmittävät asiantuntijaluennot, työpajat sekä opiskelijoiden matkat ja vierailut.

Raati nostaa esille erittäin vaativan ja oppiainerajat ylittävän toiminnan. Kokonaisuudessa näkyy hienosti opettajien laaja ammattitaito. Kurssin oma tiedotuskanava tarjoaa toteuttamiskelpoisen mallin myös muille lukioille. Kurssin tärkein merkitys tulee toki opiskelijoille itselleen – arktinen opintokokonaisuus antaa mahdollisuuksia opiskelijoiden maailmankuvan rakentamiseen konkreettisella tavalla.

Tarkoituksena on tarjota lukiolaisille potkua kemian opintoihin järjestelmällä kemian perusopinnot yhteistyössä yliopiston kanssa. Näin laajamuotoinen yhteistyö toisen ja korkea-asteen välillä on Suomessa vielä harvinaista. Opinnoissa käytettävät menetelmät ovat monipuolisia sekä opiskelijoita osallistavia. Oppimisympäristö on myös laajennettu oman lukion ulkopuolelle: opiskelijat käyvät muun muassa tutustumiskohdevierailuilla.

Yhteistyö kemian yliopistotasoisten perusopintojen tarjoamisesta lukio-opiskelijoille on uuden lukiolain mukaista toimintaa. Raati nostaa esille hienon mahdollisuuden siitä, että opiskelijat voivat hyödyntää kemian perusopintokokonaisuutta jatko-opinnoissaan. Ehdotus toimii valmiina esimerkkinä myös muille lukioille.

Vuoden kestävä monialainen opintokokonaisuus toteutetaan musiikkinäytelmän Viisi iloista rosvoa kautta. Projektin tavoitteena on tehdä taiteen keinoin kirjoitettu tarina eläväksi kokemukseksi, jossa lapset saavat olla aktiivisia tekijöitä, jotka luovat uutta. Tarina antaa lapsille mahdollisuuden käsitellä tärkeitä asioita; erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevuuden kasvattaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat tarinan pääkohtia.

Nivelvaiheen rajat ylittävä toimintamalli saa kiitosta raadilta. Ehdotus on laaja-alainen ja uuden opetussuunnitelman mukainen. Musiikkinäytelmäprojektissa lapsilla on oiva mahdollisuus käyttää tietojaan ja taitojaan erilaisissa ryhmätöissä, teksteissä, matemaattisissa tehtävissä, kädentaidoissa ja vuorovaikutustilanteissa. Ehdotuksen keskiössä onkin kokemusperäinen ja oppiainerajat ylittävä oppiminen, jossa oppilaat saavat kehittää vuorovaikutustaitojaan eri-ikäisten lasten kanssa.

Pojat lukevat pojille -projektissa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat pojat käyvät lukemassa alakoululaisille pojille. Tapahtumapäivänä ammatillisen toisen asteen opiskelijat lukevat ensin jokaiselle alakoululaiselle pojalle yksitellen 45 minuuttia. Tämän jälkeen kaikki kokoontuvat luokkaan, jossa opiskelijat kertovat alakoululaisille opiskelusta ja omasta alastaan.

Myös tytöillä on oma lukuprojektinsa, mutta he eivät osallistu kouluvierailuille, vaan lukevat esimerkiksi sisaruksilleen tai isovanhemmilleen.

Ehdotus on vaikuttava ja sovellettavissa helposti jokaiselle koulutusasteelle. Raati kiittelee uudenlaisesta perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyömuodosta. Ehdotuksessa lähdetään rohkeasti kaatamaan koulutusmuotojen välisiä raja-aitoja. Lukukokemus on positiivinen kokemus molemmille osapuolille. Alakoululaisille lukukokemus on elämys, ja se tarjoaa myös toisen asteen opiskelijoille tähtihetkiä, kun he saavat ihailua pieniltä koululaisilta. Menetelmä luo yhteisöllisyyttä, nostaa itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota sekä tukee poikien lukutaidon kehittymistä ja lukuintoa.