• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsenen edunvalvonta

Kuvituskuva

Valvomme koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Työmarkkinaedunvalvonta on tärkein jäsenetusi. OAJ:n jäsenenä saat apua ja neuvontaa omaa työtäsi ja palvelussuhteesi ehtoja koskevissa asioissa ensisijaisesti OAJ:n kouluttamilta luottamusmiehiltä.
 
Palvelussuhteen ehdoista sovitaan virka- ja työehtosopimuksilla. Niissä on sovittu koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten muun muassa työajoista, palkasta, vapaista sekä poissaoloista. Valvomme, että näitä sopimuksien minimiehtoja noudatetaan kaikissa opetusalan työpaikoissa. 
 
OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan sopimuskauden päättyessä. Neuvotteluissa sovitaan monista yksityiskohdista, esimerkiksi palkasta, työajasta, vapaista ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Jäsenen ei tarvitse miettiä neuvottelemista itse, sillä OAJ neuvottelee jäsenten puolesta. Sopimusneuvottelut ovat keskeinen jäsenetu. 
 
Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi OAJ tekee koulutuspoliittista edunvalvontaa. Tällöin vaikutetaan opetusalan säädöksiin, rahoitukseen ja niiden kehittämiseen.
 
Monet edunvalvonta-asiat ovat sen luonteisia, että ne tulee ratkaista paikallisesti, jolloin luottamusmiehet ovat apunasi. Jos asia ei selviä paikallisesti, OAJ:n toimiston asiantuntijat auttavat sinua.

Sivuillamme on paljon ainoastaan jäsenille suunnattua hyödyllistä tietoa.

Jäsenen monipuoliset edunvalvontapalvelut

Jäsenenä saat OAJ:n kouluttaman luottamusmiehen palvelut. Luottamusmies toimii lähellä opettajia ja tuntee paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset sekä työpaikan olot.

Paikallisesti sovitaan esimerkiksi tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arviointijärjestelmistä sekä niissä noudatettavista palkoista. Luottamusmiehet ja paikallisyhdistykset ovat myös neuvotelleet sopimuksia erilaisista lisätyökorvauksista.

Miten toimia työelämän ongelmatilanteessa?

On kyse sitten palkkaepäselvyydestä tai vaikka työajoista, muistathan keskustella asiasta ensin oman esihenkilösi kanssa. Jos asia ei selviä, ole yhteydessä omaan luottamusmieheen.

Yhdistysten puheenjohtajat voivat auttaa koulutuksen järjestämisessä tai sen resurssointiin liittyvissä asioissa. OAJ:n paikallis- ja alueyhdistysten tehtävänä on olla yhteydessä paikallisiin päättäjiin heidän tehdessään päätöksiä koulutuksen järjestämisen asioista.

Löydät yhteystiedot työpaikkasi ilmoitustaululta ja yhdistyksesi tiedotteista.

Työelämäopas tukee työelämän eri tilanteissa

Työelämäoppaamme antaa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaiselle tietoa oman alan palvelussuhteen ehdoista ja vinkkejä työelämän eri tilanteisiin. Kirjautuneena löydät tarkennettua tietoa muun muassa palkasta ja oikeusturvasta.

Tutustu työelämäoppaaseen

Oikeusturva

Oikeudellisissa kysymyksissä on perusteltua ottaa suoraan yhteyttä OAJ:n lakimiehiin, jotka hoitavat jäsenten palvelussuhteisiin liittyviä oikeusturva-asioita.

OAJ on ottanut jäsenilleen ammatillisen oikeusturvavakuutuksen työ- ja virkasuhteeseen liittyvien oikeudenkäyntien varalta. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää aina liiton ennakkoon antamaa puoltoa asiassa.

Jos oikeusturva-asia tulee ajankohtaiseksi, ota ensin yhteyttä OAJ:n lakimiehiin. He arvioivat erikseen jokaisen tapauksen ja sen, onko asiaa mahdollista tai tarkoituksenmukaista riitauttaa. He myös päättävät, hoitavatko asian itse vai siirretäänkö asia oikeusturvavakuutuksen turvin ulkopuoliselle asianajajalle.

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Koulutuspoliittinen edunvalvonta on koulutuksen päätöksentekoon vaikuttamista. Tehtävämme on viedä opettajien ääni päättäjien kuultavaksi kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. OAJ:n toimistossa on  koulutuspoliittiseen edunvalvontaan perehtyneitä erityisasiantuntijoita, joilla kaikilla on pitkä kokemus ja laaja osaaminen vastuualueensa asioista.

OAJ:lla on edustajia useissa opetusalan toimikunnissa, työryhmissä ja foorumeilla. OAJ on jatkuvassa yhteistyössä opetusministeriön, Opetushallituksen, vastaavien ministerien ja muiden päättäjien kanssa.

Merkittäviä yhteistyökumppaneitamme ovat myös sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö sekä useat yhteistyöjärjestöt, joiden kanssa vaikutamme yhdessä.

OAJ osallistuu kansainväliseen koulutuspoliittiseen toimintaan ja koulutusyhteistyön suunnitteluun muiden maiden opettaja- ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kansainvälinen toiminta tukee kansallista edunvalvontaa.

Milloin yhteys OAJ:n toimistoon?

OAJ:n edunvalvontapalvelut auttaa jäseniä tilanteissa, jotka eivät ratkea paikallisesti. Toisinaan on perusteltua olla suoraan yhteydessä OAJ:n edunvalvontapalveluiden asiantuntijoihin.

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu kaikkiin jäsenetuihin

OAJ:n jäsenenä saat lukuisia etuja työhön ja vapaa-aikaan! Joidenkin etujen saamiseksi riittää, että näytät jäsenkorttiasi, toisiin tarvitset etukoodin. Kirjaudu, niin saat edut käyttöösi. Tarkista myös paikalliset ja alueelliset edut sekä valtakunnallisten yhdistysten edut.

Tutustu jäsenetuihin
Jaa