• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työajan suunnittelu ja seuranta

Työajan suunnittelu ja suunnitelman toteutumisen seuraaminen on tärkeää kaikissa työaikamuodoissa ja työtehtävissä. Tältä sivulta löydät ohjeet ja työkaluja suunnitelmiin ja niiden toteutumisen seurantaan. Voit käyttää suunnittelun apuna ys-ajan suunnittelutaulukkoa tai Vipu-taulukkoa. Kun suunnitelma on tehty, voit seurata sen toteutumista joko uudistetun Vipu-työkalun tai täyttämäsi Vipu-taulukon avulla.

Suunnittele ys-ajan käyttöä taulukolla

Ys-aika-taulukko on tarkoitettu yhteissuunnittelutyöajan suunnittelun tueksi. Esimerkkitaulukkoon on kirjattu perusopetuksen tehtäviä ja niitä pitää muokata, jos taulukkoa halutaan käyttää lukiossa. Kunnallisessa opetusalan sopimuksessa perusopetuksessa yhteissuunnittelutyöaikaa on enintään 120 h/lukuvuosi ja lukiossa 101 h/lukuvuosi. Yksityisissä peruskouluissa ja lukioissa velvoite on koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 45-100 h/lukuvuosi ja harjoittelukouluissa 69-107 h/lukuvuosi.

Jos vaikuttaa siltä, ettei yhteissuunnittelutyöaika riitä opettajan virkavelvollisuuksien hoitamiseen, tulee asia ottaa välittömästi puheeksi rehtorin kanssa ja käydä yhdessä läpi ys-ajan suunnitelma sekä mahdollinen seuranta tilanteen korjaamiseksi.

Taulukossa olevat tehtäväkokonaisuudet ovat esimerkkejä ja niitä voi lisätä, poistaa tai muokata tarpeen mukaan.

Lataa ys-aika-taulukko (Excel)

Vipu-taulukosta eväät joustavaan työajan suunnitteluun ja seuraamiseen

Lisäksi tarjolla on Vipu-taulukko, jossa on mahdollista määritellä joustavasti seurattava työaika ja tehtävät. Voit seurata suunnitelmasi toteutumista kirjaamalla työaikaa Vipu-taulukoon tai käyttämällä seurantaan  Vipu-työkalua.

Lataa Vipu-taulukko (Excel)Lataa Vipu-taulukon ohjeet (Word)

Rehtorin työaikalaskuri

Tällä laskurilla rehtori voi määrittää vuotuisen työaikansa, joka vaihtelee vuosilomaoikeuden ja arkipyhien määrän mukaan. Työajan suunnitteluun soveltuu esimerkiksi yllä oleva Vipu-taulukko. 

Lataa Rehtorin työaikalaskuri (Excel)

Tutustu uudistettuun Vipu-työkaluun

OAJ:n eri jäsenryhmät noudattavat eri virka- ja työehtosopimuksia sekä erilaisia työaikajärjestelmiä. Kaikissa työaikajärjestelmissä ei edellytetä työajan seurantaa.

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden omatoimiseen työajan seurantaan. Voit seurata työaikasuunnitelmasi toteutumista kätevästi OAJ:n uudistetulla Vipu-työkalulla.

Vipu auttaa sinua omatoimisesti seuraamaan suunnitelmasi mukaisesti työaikaasi niin, että saat käytettävissäsi olevan työaikaresurssin riittämää kaikkiin sinulle määrättyihin tehtäviin lukuvuoden tai työkauden aikana.

Vipu on uudistunut

Vipua on uudistettu siten, että vanhat valmiit tehtävän mukaiset profiilit on poistettu ja käyttäjien tulee itse ensin syöttää profiilissaan seurattava tuntimäärä. Muutos toteutettiin, koska valmiit profiilit olivat jäykät muuttuvien tehtäväkuvien ja variaatioiden kannalta. Nyt profiilin työajan pystyy muokkaamaan vastaamaan yksilöllistä työaikaa. 

Mikä on muuttunut?

- valmiita profiilejä ei ole, vaan käyttäjä syöttää Vipuun seurattavat tuntimäärät

- Raporttien graafinen ilme, raportista näet heti seurattavan työajan käytetyn ja jäljellä olevan työajan määrän työaikalajeittain 

Siirry Vipuun (uusi versio)

Miksi Vipu?

Vivun avulla huomaat eri tehtäviin käyttämäsi ajan määrän sekä pystyt arvioimaan, mihin rajallista työaikaresurssia kannattaa käyttää ja kuinka paljon. Parhaimmillaan Vipu muuttaa työajan käyttökulttuurin koko työpaikalla!

Vipu-työkalussa on useita valintavaihtoehtoja. Seurattavat työtehtävät ja tuntimäärä määräytyvät profiiliin tekemiesi kirjausten perusteella. Määritä nämä tehtäväkokonaisuudet ja tuntimäärät esihenkilön kanssa tekemäsi työaikasuunnitelman mukaisesti. Kirjaa työajan käyttö Vipuun ja voit huolehtia, ettei työaikasi ylity. Mikäli työt ja suunniteltu työaika eivät täsmää, keskustele esihenkilösi kanssa muutetaanko suunnitelmaa, käytettävää työaika vai jätetäänkö jotain tehtäviä pois.  

Ohjeita Vipu-sovelluksen mobiilikäyttöön

Voit käyttää Vipua älypuhelimella tai tabletilla, kun käytät OAJ-sovellusta.