• logo
  • logo
Kuvituskuva

Valvomme koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Toimimme ja vaikutamme kaikkialla, missä päätetään jäsentemme hyvinvoinnista: työssä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Olemme koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö. Olemme myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, ja vaikutamme aktiivisesti alan säännöksiin ja kehitykseen.

Opetusalan sopimusneuvotteluita hoitaa OAJ, osaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Tietyissä asioissa voidaan tehdä myös paikallisia sopimuksia.

» OAJ:n säännöt (PDF)

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

OAJ:n strategia määrittelee järjestön perustehtävän, tulevaisuuskuvan ja arvot. Kaikkea toimintaamme ohjaavat OAJ:n valtuuston määrittämät arvot: yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys.

Strategia laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja sitä täydentää kaksivuotinen toimintasuunnitelma.

OAJ:n strategia (PDF)Toimintasuunnitelma 2019–2020 (PDF)

Strategiset painopisteemme

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö sekä jäsenten edun rakentaminen ja valvominen näkyy kaikessa toiminnassamme.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä.

Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa.


Edunvalvontaa ja vaikuttamista

Tehtävänämme on alalla työskentelevien oikeudellisen aseman turvaaminen. Lisäksi parannamme alalla työskentelevien taloudellista ja sosiaalista asemaa sekä työolosuhteita.

Suomalainen työelämä pohjautuu sopimiseen, ja OAJ neuvottelee sopimukset jäsentensä puolesta. Neuvottelemme opettajien palvelussuhteen ehtoja sisältävät virka- ja työehtosopimukset KT Kuntatyönantajien, Sivistystyönantajien, Avaintyönantajien ja valtion delegointivirastojen kanssa. Valvomme ja vaikutamme, että jäsentemme palvelussuhdeturva toteutuu lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti.

OAJ toimii koulutuksen puolesta

Korostamme koulutusta investointina sekä koulutuksen kansantaloudellista merkitystä ja sivistyksen arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskunnassa siten, että kasvatus- ja koulutuspalveluiden saatavuus turvataan kattavasti koko maassa.

Toimimme sen puolesta, etteivät valtion, kuntien ja yksityisten koulutusten järjestäjien alaamme kohdistamat leikkaukset vaaranna kansalaisten oikeuksia yhtäläiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.


Apua ja neuvontaa

Järjestöllä on vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen ja työsuojeluvaltuutettuineen. Lähes jokaisessa kunnassa on OAJ:n paikallisyhdistys.

Jäsenenä saat apua ja neuvontaa omaa työtäsi ja palvelussuhteesi ehtoja koskevissa asioissa sekä OAJ:n kouluttamilta luottamusmiehiltä että OAJ:n toimiston asiantuntijoilta.

Ota meihin yhteyttä


Tuoreimmat talousraportit

OAJ:n talous on vahvalla pohjalla. Jokainen jäsen ja asiasta kiinnostunut voi tutustua talouslukuihimme alta löytyvien linkkien kautta.

Tilinpäätös 2017 (PDF)Tilintarkastuskertomus 2017 (PDF)

Jaa