• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:llä on vankka historiallinen tausta ja tiiviit kansainväliset yhteydet.

Järjestömme saavutukset niin opetusalalla kuin yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa valtakunnan tasolla luovat perustan vaikutusvaltaiselle asemallemme.

Opettajien ammattijärjestötoiminta on alkanut jo 1880-luvulla. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on perustettu vuonna 1973.

Vuodesta 1991 lähtien OAJ:n jäseniä ovat olleet kaikki opettajaryhmät varhaiskasvatuksen opettajista yliopistojen opettajiin ja opettajaopiskelijoista senioriopettajiin. Vuodesta 2006 lähtien myös opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat ovat voineet liittyä OAJ:n jäseniksi.

OAJ:n tärkeimpiä saavutuksia

Tärkein tehtävämme on jäsentemme edunvalvonta. Edunvalvontatyömme tulokset ovat parantaneet – ja parantavat – jäsentemme asemaa työmarkkinoilla.

OAJ:n edunvalvontatyön saavutuksia ovat muun muassa seuraavat asiat:
 • opettajien lomautusten estäminen
 • palkallinen kesäkeskeytys ja muut koulutyön keskeytysajat
 • opettajien palkkakehityksen turvaaminen
 • ys- eli yhteissuunnittelutyöajan käyttöönotto
 • varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamääräykset
 • opetusalan oman virka- ja työehtosopimuksen solmiminen
 • luottamusmiesverkoston vahvistaminen ja kouluttaminen
 • opettajan oikeusturvasta huolehtiminen
 • koululainsäädännön, opettajankoulutuksen ja muiden koulutuspoliittisten asioiden kehittäminen
 • opettajatyösuojeluvaltuutettujen osaamisen vahvistaminen.

OAJ on Suomen kuudenneksi suurin ammattijärjestö ja korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn suurin jäsenliitto.

Ammattijärjestöjen työn tulosta ovat muun muassa seuraavat asiat:
 • työ- ja virkaehtosopimukset
 • vuosilomat ja lomaraha
 • työttömyysturvan kehittyminen
 • äitiys- ja vanhempainvapaat
 • vuorotteluvapaa
 • työaikojen, -olojen ja -turvallisuuden ja niihin liittyvän lainsäädännön kehittäminen.

 

Jaa