• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajarekisteri on nyt ajankohtainen

OAJ:n pitkäaikainen tavoite opettajarekisterin saamiseksi etenee. Tällä vuosikymmenellä tapahtuu isoja muutoksia, kun syntyvyys laskee, muuttoliike kiihtyy ja iso osa opettajista jää eläkkeelle. Opettajien määristä, kelpoisuuksista ja koulutuksesta tarvitaan ajantasaista tietoa, jotta Suomessa on riittävä määrä opettajia jokaisella koulutusasteella.

 

Näistä syistä opettajarekisteri tarvitaan

Opettajarekisterin perustamiselle on selkeä tarve. Listasimme viisi keskeistä syytä, miksi rekisteri on tärkeää perustaa pian.

OAJ:n viisi perustelua

Mitä tietoa opettajarekisteriin tallennetaan?

OAJ kannattaa rekisteriä, johon kerätään seuraavat tiedot: nimi, ikä, opettajan kelpoisuus tai kelpoisuudet sekä korkeakouluissa suoritetut täydennyskoulutukset.

OAJ:n näkemys

Näin OAJ on edistänyt opettajarekisteriä

Työ opettajarekisterin saamiseksi on jatkunut jo yli vuosikymmenen. Millaisten vaiheiden kautta nykyiseen tilanteeseen on tultu?

Tutustu aikajanaan
 

#opettajarekisteri twiitteinä