Avtal

Vilket kollektivavtal gäller för dig? Kolla med förtroendemannen eller chefen om du är osäker på saken.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp