Sjukfrånvaro

Ibland händer det oförutsedda. Läs om sjukfrånvaro, läkarbesök, arbetsolyckor och sjuk på semestern.

Informera din arbetsgivare om du blir sjuk och inte kan jobba. Gör så fort som möjligt en sjukanmälan, dock med beaktande av omständigheterna.

Om du blir sjuk ska du ansöka om tjänste- eller arbetsledighet av din arbetsgivare. Sjukledighet beviljas förutsatt att villkoren uppfylls. Om det behövs ska du ge ett läkarintyg till din arbetsgivare. Kolla med arbetsgivaren hurdan praxis som råder på arbetsplatsen!

Ett läkarintyg ska vanligen tillställas arbetsgivaren inom en vecka från undertecknandet, i annat fall är den första sjukskrivningsdagen oavlönad. Lönen går emellertid inte förlorad om det finns en giltig anledning till att intyget lämnas in senare.

Lön för sjukledigheten

Lönen för sjukledigheten beror på tjänste- och arbetskollektivavtalet och på anställningsförhållandets art och längd. Din förtroendeman hjälper dig med att reda ut begreppen.

Olycksfall i arbetet

Olycksfall i arbetet är en plötslig och oväntad händelse som leder till att arbetstagaren skadas.

Informera omedelbart din arbetsgivare om du har råkat ut för en olycka på jobbet.

Läkarbesök och annan hälsovård

Huvudregeln är att läkarbesök och undersökningar görs utanför arbetstiden och lärare ska gå utanför undervisningstimmarna. I avtalsbestämmelserna finns en del specialfall då man kan gå till läkaren på arbetstid eller med oavlönad ledighet.

Lokalt kan man avtala om bättre villkor än vad avtalet ger. Exempelvis kan arbetsgivaren bevilja befrielse från jobb för vissa undersökningar eller behandlingar.

Sjuk på semestern

Läraren behöver inte anhålla om tjänstledighet ifall hon eller han blir sjuk under sommaravbrottet eller under annan tid utanför undervisningen.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp