Utbildningssektorn och politik

OAJ är en aktiv påverkare inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Utgångspunkten för vår verksamhet är lärarnas intressebevakning och att utveckla utbildning, fostran och forskning. Vi påverkar både nationellt och internationellt och tar ställning till riktlinjer för att utveckla utbildningen.

 

OAJ:s förslag

Nya lärstigar!

Kunskapsnivån sjunker i Finland. Varje ny åldersklass av unga vuxna är lägre utbildad än den föregående. Vi behöver nya lärstigar så att alla unga utbildar sig!

OAJ:s läropliktsmodell

Utbildning i Finland

Utbildningen i Finland är i internationella toppen

OAJ arbetar hela tiden för att vi också i framtiden ska ha ett jämlikt utbildningssystem. Vi betonar det livslånga lärandet och att varje skede är betydelsefullt.

Det finländska utbildningssystemet

Lärarna i centrum i digitaliseringen

Utbildningen måste hänga med i digitaliseringen och därför kommer vi med förslag till hur det digitala språnget ska vara lättare.

Digitaliseringen i utbildningen