Utbildningssektorn och politik

OAJ är en aktiv påverkare inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Utgångspunkten för vår verksamhet är lärarnas intressebevakning och att utveckla utbildning, fostran och forskning. Vi påverkar både nationellt och internationellt och tar ställning till riktlinjer för att utveckla utbildningen.

 

Lobbningsregister

Två gånger i året ger vi rapport om vilka politiska beslutsfattare vi har lobbat.

Lobbningsregister

Vi bygger ett framtidssäkert Finland med utbildning

OAJ kräver en kursändring i utbildningspolitiken: mera finansiering och inga nedskärningar.

Riksdagsvalet 2023

Fungerande stöd för lärandet

Stödet för lärande ska vara enhetligt, starkt och kontinuerligt från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Våra förslag för ett fungerande stöd

Utbildning i Finland

Utbildningen i Finland är i internationella toppen

OAJ arbetar hela tiden för att vi också i framtiden ska ha ett jämlikt utbildningssystem. Vi betonar det livslånga lärandet och att varje skede är betydelsefullt.

Det finländska utbildningssystemet

Lärarna i centrum i digitaliseringen

Utbildningen måste hänga med i digitaliseringen och därför kommer vi med förslag till hur det digitala språnget ska vara lättare.

Digitaliseringen i utbildningen