• logo
  • logo

Vår bransch

OAJ är med i medlemmens vardag. Vi arbetar ständigt för att du som proffs i sektorn för utbildning, fostran och forskning ska ha de bästa förutsättningarna för att sköta ditt arbete.

Inblick i lärararbete

Lärarens arbete är att stödja och främja lärandet och kunskapsutvecklingen hos barn, unga och vuxna. Lagstiftningen reglerar lärarnas behörigheter för att säkerställa en hög kompetensnivå i lärarkåren.

Läraryrket
 
 

Lärares arbetsbild

Chefsuppgifter inom utbildningssektorn

Bra ledarskap ger resultat och ökar välmående i arbetet. Att vara chef i en expertbransch är en av de mest utmanande ledaruppgifterna. OAJ stöder också dig som ledare!

Chefer och ledarskap

Yrkesetiken ger vägledning i lärararbetet

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä, jonka luonteeseen kuuluu ammattietiikka. Opettajan ammatti edellyttää, että opettajana työskentelevät noudattavat korkeaa ammattietiikkaa ja että yhteiskunta voi luottaa opettajien toimivan eettisesti kaikissa tilanteissa.

Yrkesetik

Arbetshälsa är prio nummer ett!

En välmående lärare trivs i arbetet. OAJ arbetar ständigt med att proffsen inom utbildning, fostran och forskning ska må bra i arbetet.

Lärarnas arbetsförhållanden

När olyckan är framme

Kuka on vastuussa, jos lapselle tai oppilaalle tapahtuu jokin vahinko päiväkoti- tai koulupäivän aikana? Tutustu, mitä opettajan vastuulle kuuluu.

Lärarens ansvar och skyldigheter

Kompanjonskap inom fostran

Lärare och rektorer stöder vårdnadshavarna i fostringsuppgiften. Samarbetet med hemmet är viktigt för barnets tillväxt och lärande.

Samarbete med hemmet

Hurdant material kan användas i undervisningen?

Upphovsrättigheter är en del av lärarnas vardag. Digitaliseringen av undervisningen och produktion av eget undervisningsmaterial väcker upphovsrättsfrågor.

Upphovsrättigheter i lärararbetet

Erkännande för fin arbetsgemenskap och goda modeller i daghem, skola eller läroanstalt

Varje år utser vi Årets skola, läroanstalt eller daghem. Utmärkelsen ges till en enhet där både lärare, elever, studerande och dagisbarn trivs.

Årets skola, läroanstalt eller daghem

Årsarbetstid synliggör allt lärararbete

Ett treårigt försök med årsarbetstid i grundskolan pågår och syftet är att ge en helhetsbild av lärarens arbetet.

Försök med årsarbetstid i grundskolan