Förhandlingar och avtal

Hur förhandlar man fram nya kollektivavtal? Vem ställer förhandlingsmålen och vem godkänner förhandlingsresultaten?

OAJ förhandlar

Vår bransch

OAJ är med i medlemmens vardag. Vi arbetar ständigt för att du som proffs i sektorn för utbildning, fostran och forskning ska ha de bästa förutsättningarna för att sköta ditt arbete.

 

Lärares arbetsbild

Inblick i lärararbete

Lärarens arbete är att stödja och främja lärandet och kunskapsutvecklingen hos barn, unga och vuxna. Lagstiftningen reglerar lärarnas behörigheter för att säkerställa en hög kompetensnivå i lärarkåren.

Läraryrket

Chefsuppgifter inom utbildningssektorn

Bra ledarskap ger resultat och ökar välmående i arbetet. Att vara chef i en expertbransch är en av de mest utmanande ledaruppgifterna. OAJ stöder också dig som ledare!

Chefer och ledarskap

Yrkesetiken ger vägledning i lärararbetet

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä, jonka luonteeseen kuuluu ammattietiikka. Opettajan ammatti edellyttää, että opettajana työskentelevät noudattavat korkeaa ammattietiikkaa ja että yhteiskunta voi luottaa opettajien toimivan eettisesti kaikissa tilanteissa.

Yrkesetik

Kompanjonskap inom fostran

Lärare och rektorer stöder vårdnadshavarna i fostringsuppgiften. Samarbetet med hemmet är viktigt för barnets tillväxt och lärande.

Samarbete med hemmet

När olyckan är framme

Vem är ansvarig om ett barn eller elev skadar sig under dagis- eller skoldagen?

Lärarens ansvar och skyldigheter

Arbetshälsa är prio nummer ett!

En välmående lärare trivs i arbetet. OAJ arbetar ständigt med att proffsen inom utbildning, fostran och forskning ska må bra i arbetet.

Arbetshälsa

Hurdant material kan användas i undervisningen?

Upphovsrättigheter är en del av lärarnas vardag. Digitaliseringen av undervisningen och produktion av eget undervisningsmaterial väcker upphovsrättsfrågor.

Upphovsrättigheter i lärararbetet

Årsarbetstid synliggör allt lärararbete

Ett treårigt försök med årsarbetstid i grundskolan pågår och syftet är att ge en helhetsbild av lärarens arbetet.

Försök med årsarbetstid i grundskolan

Erkännande för fin arbetsgemenskap och goda modeller i daghem, skola eller läroanstalt

Varje år utser vi Årets skola, läroanstalt eller daghem. Utmärkelsen ges till en enhet där både lärare, elever, studerande och dagisbarn trivs.

Årets skola, läroanstalt eller daghem

OAJ <3 lärare inom småbarnspedagogik

OAJ bevakar intressena för lärare inom småbarnspedagogik. Bli medlem i Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och samtidigt i Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF!

Småbarnspedagogik