• logo
  • logo

Opetuksettomana aikana sairastuminen

Entä jos sairastut opetuksettomana aikana?

Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä olevan opettajan ei tarvitse hakea anoa virkavapaata, mikäli hän sairastuu kesäkeskeytyksen aikana tai muuna opetuksettomana aikana.

Jos sairastut kesällä, voit hakea itsellesi Kelan sairauspäivärahaa laskennallisen vuosilomasi ajalta. Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6., ja sen pituus riippuu palvelussuhteesi pituudesta.

Ammattikorkeakouluissa ja oppilaitoksissa, joissa työaikana on vuosityöaika, vastaava aika on kesävapaajakson 30 tai 34 ensimmäistä päivää.

Jos vuosilomajärjestelmässä oleva opettaja on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana sairaana, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma myöhäisempään ajankohtaan. Vuosilomapäivät siirtyvät heti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty kesäloma tulee antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana.

Liitä Kelan päiväraha-anomukseen liitteeksi lääkärintodistus työkyvyttömyydestäsi.

Kela

Jaa