• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Osasairausloma

Kokoaikainen työntekijä tai viranhaltija voi olla osa-aikaisella sairauslomalla. Osittaisesta virkavapaasta tehdään sopimus työnantajan kanssa.

Jos tarvitset osa-aikaista sairauslomaa, hae osittaista virkavapautta työnantajaltasi. Mahdollinen kokoaikainen sairauslomasi tai kuntoutusvapaasi keskeytyy päätöksen yhteydessä.

Osittaisen virkavapaan vähimmäispituus on 12 arkipäivää. Edellytyksenä on, että voit lääkärinlausunnon perusteella hoitaa osan tehtävistäsi siten, ettet vaaranna terveyttäsi tai toipumistasi. Kela maksaa tältä ajalta osasairauspäivärahaa.

Osapäiväraha

Sinulla on oikeus osapäivärahaan heti sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen.

Työaika ja palkka ovat 40–60 prosenttia täydestä työajastasi ja palkastasi. Osapäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivältä.

Osasairauspäiväraha ei vaikuta sairauspäivärahan enimmäisaikaan.

Jaa