• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan tekijänoikeudet

Opettajan perustehtäviin kuuluu opettaminen. Tätä ydintehtävää varten opettajat saavat erinomaisen ja monipuolisen koulutuksen. Opettajat voivat laatia oppimateriaalia omaan käyttöönsä – ja miksei muidenkin, kunhan siitä sovitaan aina erikseen.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus syntyy aina tekijälle, sille, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Se, että opettajalle on varattu työaikaa oppimateriaalin valmistamiseen ei tarkoita sitä, että tekijänoikeus syntyisi laista poiketen jollekin muulle kuin tekijälle.

Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan työnantajalle ei siirry automaattisesti tekijänoikeudet opettajan laatimaan opetusmateriaaliin pelkästään palvelussuhteen perusteella. Jos opettaja tekee opetusmateriaalin oppilaitoksen käyttöön, työnantajan ja opettajan tulee nimenomaisesti sopia opetusmateriaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista. Opetusalalla työantajan käyttöoikeus edellyttää siis aina sopimista.

Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Opetusalalla kaikkien oikeuksien luovuttaminen ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. Yleisempää onkin, että oikeuksia pilkotaan osiin ja vain osa niistä luovutetaan. Luovutuksensaajalla ei ole oikeutta luovuttaa saamaansa oikeutta edelleen tai muuttaa teosta, ellei siitä nimenomaisesti ole sovittu. Tekijänoikeuslaissa todetaankin yksiselitteisesti, että edelleenluovutus- ja muuttamisoikeudesta tulee sopia aina erikseen.

Lue usein kysyttyjä kysymyksiä tekijänoikeuksista täältä

Oikeuksien luovutuksesta

Luovutuksesta tulee aina sopia ja luovutuspakkoa ei ole. Lähtökohtana on, ettei opettajalla ole velvollisuutta luovuttaa oikeuksiaan työnantajalle, vaan on täysin mahdollista myös pitää opetusmateriaalien oikeudet omassa hallinnassaan. Oikeuksiensiirtosopimuksen allekirjoittamisesta kieltäytymisestä ei saa rangaista.

Tekijänoikeuden luovutussopimukselle ei ole määrämuotoa. Sopimus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti ja tapauskohtaisesti. Kun on mustaa valkoisella, voidaan välttyä mahdollisilta riitatilanteilta ja epäselvyyksiltä. On tärkeää, että sopimus laaditaan siten, että kumpikin sopijaosapuoli ymmärtää, mistä sopimuksessa on kysymys. Lisäksi huomioarvoista on, että sopimus asettaa työntekijälle usein velvoitteita, joiden noudattaminen on mahdotonta, mikäli sopimuksen kohde ei ole yksilöidysti tiedossa.

Älä luovu tekijänoikeuksistasi työsopimuksessa tai sen liitteessä

Tekijänoikeus kuuluu aina tekijälle, ja niiden luovutuksista tulee sopia tapauskohtaisesti. Työhönoton yhteydessä tehtävät tosiasiallisesti vastikkeettomat ja yleisluontoiset sopimuslausekkeet työntekijälle kuuluvien tekijänoikeuksien luovuttamisesta työnantajalle ovat lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaisia ja kohtuuttomia tai mitättömiä.

Mallisopimukset aineiston käyttöoikeudesta

Jäsenille tarkoitetut sopimusmallit löytyvät jäsenkirjautumisen takaa. Mallisopimukset on tarkoitettu OAJ:n jäsenten tueksi, kun he sopivat työnantajan kanssa laatimansa oppimateriaalin tai aineistokokonaisuuden käyttöoikeudesta.

Mallisopimukset tekijänoikeuksista

Kopioston kopiointilupa ja tv-ohjelmien käyttölupa

Oppilaitoksille on hankittu monia opetusta helpottavia käyttölupia.

Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan ja tv-ohjelmien käyttöluvan keskitetysti varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, maksuttomaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen sekä taiteen perusopetukseen niille oppilaitoksille, jotka saavat opetustuntiperusteista valtionosuutta taiteen perusopetukseen. Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kopiointilupa on hankittu UNIFI:n ja Arenen sopimuksella Kopioston kanssa. Muut oppilaitokset voivat hankkia kopiointiluvan suoraan Kopiostosta. Korkeakouluilla ja muilla oppilaitoksilla ei tällä hetkellä ole vastaavaa tv-ohjelmien käyttölupaa.

Kopiointiluvalla saa muun muassa kopioida, tulostaa ja skannata osia painetuista julkaisuista sekä kuvia ja tekstiaineistoja verkosta sekä välittää kopioituja aineistoja opetusryhmälle suljetussa verkossa sekä tehdä tallenteita etä- ja verkko-opetusta varten.

Lue lisää kopiointiluvasta

Tv-ohjelmien käyttöluvalla saa esittää kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta sekä tallentaa ja esittää kotimaisia ja ulkomaisia ohjelmia Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema&Fem sekä MTV3 -kanavilta. Opetushallituksen luvalla ei saa esittää eikä tallentaa elokuvateatteri- ja videolevityksessä olevia elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja eikä mainoksia eikä tallentaa ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta on myös Yle Areenan käyttöehtojen vastaista.

Lisätietoa tv-ohjelmien käyttöluvasta

Voit pyytää omalta työnantajaltasi lisätietoa siitä, mitä tekijänoikeudellisia lupia oppilaitoksellanne on käytössä.

Opetuksen suoratoisto ja tekijänoikeudet

Perusopetus järjestetään pääsääntöisesti aina lähiopetuksena. Tästä voidaan poiketa vain perusopetuslaissa säädetyissä tilanteissa, joita ovat perusopetuslain 18 §:n erityiset opetusjärjestelyt ja 20 a §:n poikkeukselliset opetusjärjestelyt.

Opetusta voidaan järjestää opetuksen suoratoistona vain, kun tehdään päätös näistä erityisistä tai poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä eikä lähiopetus ole mahdollista. Perusopetuksessa opetuksen suoratoisto ei ole mahdollista missään muussa tilanteessa.

Opettaja on velvollinen striimaamaan opetustaan vain omille oppilailleen, joita päätös erityisistä tai poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä koskee.

Opettaja harkitsee, miten striimaus toteutetaan opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Joissakin tilanteissa esimerkiksi pelkän äänen toistaminen voi riittää, kun taas joissakin tilanteissa on tarpeen toistaa myös kuvaa.

Julkaisu Opettajan tekijänoikeudet
– Opas oppimateriaalien tekijänoikeuksista sopimiseen

OAJ on laatinut oppaan, jossa käsitellään kaikilla koulutusasteilla toimivien opettajien itse tekemän oppimaateriaalin tekijänoikeuksia. Pääset lukemaan ja lataamaan oppaan kirjauduttuasi.

Kirjaudu!