• logo
  • logo

Turvallinen työympäristö

Kuvituskuva

Kaikkien tulee saada tuntea olla turvassa työpaikallaan. Turvallinen työympäristö on uhattuna, jos työpaikalla on sisäilmaongelmia, väkivaltaa tai ergonomiaongelmia. Työhyvinvointi ja -turvallisuus alkavat perehdytyksestä.

Työnantajan velvoitteena on työympäristön turvallisuudesta huolehtiminen – turvallinen työympäristö on olennainen osa työntekijöiden hyvinvointia. Jos huomaat puutteita työympäristössäsi, ilmoita siitä työnantajallesi tai työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulle.

OAJ painottaa, että turvallisen työympäristön rakentumisessa on kolme pääkohtaa: ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja riittävät resurssit.

Laadukas perehdytys on työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden perusta

Perehdytyksen tavoitteena on varmistaa koko henkilökunnan riittävä osaaminen, perehdyttää terveellisiin ja turvallisiin työskentely- ja toimintatapoihin, työympäristöihin sekä tutustuttaa työpaikalla toimiviin ihmisiin ja heidän tehtäviinsä työyhteisössä.


Sisäilma sairastuttaa ja väkivalta uhkaa turvallista työympäristöä

Epäpuhdas sisäilma sairastuttaa. Tunnetko sisäilmaoireet ja tiedätkö, kuinka toimia, jos epäilet sisäilmaongelmia työpaikallasi?

Väkivalta ja sen uhka vaarantavat työympäristön turvallisuuden. Koulutus- ja opetusalalla on keskimääräistä suurempi väkivallan uhka, joten tilanteiden ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää.


Hyvä ääniergonomia tukee työturvallisuutta

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ääniolosuhteet vaikuttavat sekä henkilöstön että lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tutustu, miten ääniergonomiaan voi vaikuttaa.


Mitä vaiheita oppilaitoksen rakentamiseen liittyy?

OAJ on julkaissut rehtoreille ja päiväkodin johtajille tarkoitetun oppaan siitä, mitä oppilaitoksen uudisrakennushanke tai perus¬korjausprojekti käytännössä tarkoittaa, mitä käsitteitä projektiin liittyy ja minkälaisia eri suunnitelmia ja vaiheita toteutuksessa tarvitaan.