• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Sisäilma

Kosteus- ja homevauriot ovat uhka terveydelle.

Kosteus- ja homevauriot ovat uhka terveydelle. Myös muut sisäilman epäpuhtaudet tai toimimaton ilmanvaihto aiheuttavat oireilua ja terveysongelmia.

Huono sisäilma sairastuttaa, joten OAJ vaatii, että sisäilmasairaudet otetaan työpaikoilla vakavasti: oirehdintaa ei tule vähätellä.

Sisäilmaoireita ovat esimerkiksi:

 • silmien ja hengitysteiden ärtymys
 • iho-oireet
 • nuha
 • yskä
 • äänen menetys
 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • väsymys.

Oireilulle on tyypillistä, että oireet voimistuvat rakennuksessa oleillessa. Yleensä oireet poistuvat tai lieventyvät melko pian rakennuksesta poistumisen jälkeen.

Työnantajan ja työntekijän vastuut

Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite ja vastuu työntekijöidensä työturvallisuudesta ja -terveydestä. Hänen on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi hänen on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työntekijän tulee osaltaan toimia siten, että hänen tai hänen työtovereidensa terveys ja turvallisuus eivät vaarannu. Hänen tulee myös olla aloitteellinen ja ilmoittaa työolosuhteissa havaitsemistaan puutteellisuuksista lähiesimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle.

Toimintaohjeet sisäilmaepäilyihin

Toimi näin, jos epäilet sisäilmaongelmia työpaikallasi

 1. Ilmoita asiasta toiminnasta vastuussa olevalle lähiesimiehellesi. Hän on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin tiedon saatuaan; hän on yhteydessä linjajohtoon, kiinteistön edustajiin ja kiinteistöhuoltoon sekä tarvittaessa terveys- tai ympäristötarkastajaan ja rakennustarkastajaan.
 2. Ole yhteydessä myös työsuojeluvaltuutettuun, jolta saat lisätietoja toimintatavoista.
 3. Jos sinulla ilmenee oireita, joiden syyksi epäilet työpaikkasi sisäilmaa, käy työterveyshuollossa.
 4. Lääkärinlausunnolla saat tarvittaessa todistuksen sairauspoissaoloa varten sekä lähetteen tarkempiin tutkimuksiin erikoislääkärille tai ammattitautitutkimuksiin. Näihin tutkimuksiin tarvitaan työnantajan vakuutusyhtiön maksusitoumus.
 5. Jos tilanne pitkittyy, pyydä työterveyshuollosta terveydellisen merkityksen arviointia ja lausuntoa terveyteesi liittyen. Keskustele asiasta työsuojeluvaltuutettusi kanssa.
 6. Ellei asia etene paikallisesti, ole yhteydessä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, joka selvittää ja valvoo työnantajan toimenpiteitä asiassa.

Terveet tilat 2018–2028 -toimenpideohjelma tavoittelee julkisten rakennusten kuntoon saattamista ja sisäilmasta sairastuneiden turvan ja toimeentulon parantamista. OAJ on ollut merkittävästi vaikuttamassa ohjelman syntyyn ja sisältöihin.

Sisäilmaohjeet esimiehelle

Johtaja ja esimies ovat työnantajan ja opetuksen järjestäjän edustajina vastuussa työyhteisönsä terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Pikaohje esimiehelle sisäilmaongelman tullessa esille (PDF)

Lue myös hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtamisesta

Työturvallisuuskeskuksen Parempi sisäilma -verkkosivu

Työpaikan tai toimipisteen vaihtaminen

Jotta altistuminen ei pahene korjausta odotettaessa, oireileville työntekijöille etsitään tarvittaessa toinen työpiste.

Valitettavasti oireita voi esiintyä korjauksen jälkeenkin. Tällöin takaisinpaluu ei onnistu, vaan työnantaja on velvollinen selvittämään pysyvää uudelleensijoitusta.

Tutkimustiedosta tukea sisäilmaongelmiin

Tutustu myös OAJ:n ja Turun yliopiston sisäilmaselvitykseen, jossa on runsaasti tutkimustietoa koulujen sisäilmaongelmista.

Lue sisäilmatutkimus

Jaa