• logo
  • logo

Kunnallisen musiikkioppilaitoksen opettajan työaika

Opettajan työvuosi sisältää 38 viisipäiväistä työviikkoa.

Opettajan työvuosi sisältää 38 viisipäiväistä työviikkoa, josta vähintään 35 viikkoa on opetusta ja enintään kolme viikkoa muuta opettajatyötä.

Tuntiopettajan työvuoteen sisältyy pelkästään opetusviikot, minkä vuoksi tuntiopettajalla on alempi palkkaus kuin virassa tai toimessa.

Työviikko on viisipäiväinen. Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuisia työpäiviä. Koska päätoimisiin tuntiopettajiin sovelletaan samaa palkkausjärjestelmää kuin viran- ja toimenhaltijoihin, nämä arkipyhiksi osuvat työpäivät vähennetään opetuspäivistä. Jos oppilaitos määrää tästä huolimatta pidettäväksi arkipyhän puuttuvat tunnit, niistä tulee maksaa ylituntipalkkio.

Opetustunnilla tarkoitetaan 45 minuutin opetusjaksoa. Käytännössä oppituntien pituus vaihtelee; 30 minuutin oppitunti on melko tavallinen nuorimmilla oppilailla, ja tuntikirjanpidossa se on 2/3 oppituntia.

Vastaavasti 60 minuutin opetusjakso on 1 1/3 opetustuntia, ja 90 minuutin opetusjakso on 2 opetustuntia.

Laskentatapa on käytössä myös OPH:n vahvistamissa laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteissa.

Kunnallisissa musiikkioppilaitoksissa opettajan opetusvelvollisuus on 23 opetustuntia viikossa.

Ammatillisen koulutuksen piirissä opetusvelvollisuus on 22 opetustuntia viikossa.

Lehtorin virassa opettajan työhön kuuluu muuta työtä, jonka viikoittainen työaika on 38 tuntia (tunnin ollessa 60 min). Jos opettaja määrätään opettamaan yli 35 viikkoa, yksi opetustunti lyhentää muuta työtä kahdella tunnilla. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 114 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu päätoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta työtä 24 tuntia vuodessa.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään muuta työtä 10 tuntia vuodessa. Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta työtä 4 tuntia. Muilta osin muusta työstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Jaa