• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallisen ja AVAINOTES musiikkioppilaitoksen opettajan työaika

Opettajan työvuosi sisältää 38 viisipäiväistä työviikkoa.

Opettajan opetustyö ja muu työ suunnitellaan enintään 38 viikolle. Opetustyö pyritään suunnittelemaan 35 viikolle.

Tuntiopettajan työvuoteen sisältyy pelkästään opetusviikot, minkä vuoksi tuntiopettajalla on alempi palkkaus kuin virassa tai toimessa.

Työviikko on viisipäiväinen. Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuisia työpäiviä. Koska päätoimisiin tuntiopettajiin sovelletaan samaa palkkausjärjestelmää kuin viran- ja toimenhaltijoihin, nämä arkipyhiksi osuvat työpäivät vähennetään opetuspäivistä. Jos oppilaitos määrää tästä huolimatta pidettäväksi arkipyhän puuttuvat tunnit, niistä tulee maksaa ylituntipalkkio.

Opetustunnilla tarkoitetaan 45 minuutin opetusjaksoa. Käytännössä oppituntien pituus vaihtelee; 30 minuutin oppitunti on melko tavallinen nuorimmilla oppilailla, ja tuntikirjanpidossa se on 2/3 oppituntia.

Vastaavasti 60 minuutin opetusjakso on 1 1/3 opetustuntia, ja 90 minuutin opetusjakso on 2 opetustuntia.

Laskentatapa on käytössä myös OPH:n vahvistamissa laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteissa.

Kunnallisissa musiikkioppilaitoksissa opettajan opetusvelvollisuus on 23 opetustuntia viikossa ja vuotuinen opetusvelvollisuus on 805.

 

Ammatillisen koulutuksen piirissä opetusvelvollisuus on 22 opetustuntia viikossa ja vuotuinen opetusvelvollisuus on 770.

Lehtorin virassa opettajan työhön kuuluu muuta työtä, jonka viikoittainen työaika on 38 tuntia (tunnin ollessa 60 min). Jos opettaja määrätään opettamaan yli 35 viikkoa, yksi opetustunti lyhentää muuta työtä 1,5 tunnilla. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu päätoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta työtä 8 tuntia vuodessa. Vähintään lukukauden työajaksi otettu päätoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta työtä 4 tuntia. Muilta osin muusta työstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Jaa