• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen musiikkioppilaitoksen opettajan työaika (Sivista)

Oppilaitoksen työvuodesta ei ole säädöksiä.

Opettajan työvuosi sisältää 38 viisipäiväistä työviikkoa, josta vähintään 35 viikkoa on opetusta ja enintään kolme viikkoa muuta opettajatyötä.

Tuntiopettajan vuotuisesta työajasta ei ole erikseen sopimusmääräyksiä. Tuntiopettajan työvuoteen sisältyy pelkästään opetusviikot, minkä vuoksi tuntiopettajalla on alempi palkkaus kuin toimessa.

Työviikon pituus

Työviikko on viisipäiväinen. Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuisia työpäiviä. Koska päätoimisiin tuntiopettajiin sovelletaan samaa palkkausjärjestelmää kuin toimenhaltijoihin, nämä arkipyhiksi osuvat työpäivät vähennetään opetuspäivistä.

Jos oppilaitos määrää tästä huolimatta pidettäväksi arkipyhän puuttuvat tunnit, niistä tulee maksaa ylituntipalkkio. Toimenhaltijalla voidaan 35 opetusviikon jälkeen pidettävät tunnit ylituntipalkkion sijasta kirjata muun työn osuutta vähentävinä siten kuin työaikamääräyksissä on sovittu (45 minuuttia työn osuutta 120 minuuttia).

Opetustunnilla tarkoitetaan 45 minuutin opetusjaksoa. Käytännössä oppituntien pituus vaihtelee; 30 minuutin oppitunti on melko tavallinen nuorimmilla oppilailla, ja tuntikirjanpidossa se on 2/3 oppituntia.

Vastaavasti 60 minuutin opetusjakso on 1 1/3 opetustuntia, ja 90 minuutin opetusjakso on 2 opetustuntia.

Konservatorio
  • yliopettaja: 20 viikkotuntia
  • lehtori: 22 viikkotuntia.

Konservatorion yleisaineet
  • kielet ja matematiikka: 20 viikkotuntia
  • liikunta: 25 viikkotuntia
  • kansalaistaito, taide- ja ympäristökasvatus: 21 viikkotuntia.

Musiikin perusopetus
  • ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai entinen lehtorin kelpoisuus: 23 viikkotuntia
  • muu soveltuva tutkinto: 24 viikkotuntia.

Lehtorin toimessa opettajan työhön kuuluu muuta työtä, jonka viikoittainen työaika on 30 tuntia (tunnin ollessa 60 min). Jos opettaja määrätään opettamaan yli 35 viikkoa, yksi opetustunti lyhentää muuta työtä kahdella tunnilla.

Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

Opetusvelvollisuuden ja muun työn velvollisuuden lisäksi opettajalla on velvollisuus sopia työnantajan kanssa osallistumisesta enintään 12 tunnin verran opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan työvuoden aikana. Luottamusmiehen kanssa neuvotellaan tämän työajan käytön yhteisistä periaatteista.

Jaa