• logo
  • logo

Tuloksia haulle "Kuntavaalit"

Puolueet hakevat jo ehdokkaita kuntavaaleihin – OAJ kannustaa mukaan!

Moni OAJ:n jäsenten työhön konkreettisesti vaikuttava päätös tehdään kunnissa. Siksi OAJ kannustaa ensi kuntavaaleissa ehdolle jokaista, joka haluaa puolustaa laadukasta opetusta. Kokosimme listan eduskuntapuolueista, jotka etsivät jo nyt ehdokkaita.

12.02.2020 Uutinen
Kunnan kannattaa investoida koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin

Suomi voi menestyä vain osaamisella. Koulutus on investointi tulevaisuuteen, eikä sitä pidä nähdä vain kulueränä kunnan budjetissa.

22.10.2018 Sisältösivu
Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi

Kunnan kannattaa varmistaa palvelujensa laatu hyvällä työnantajapolitiikalla. Henkilöstön työhyvinvointia on seurattava säännöllisesti.

22.10.2018 Sisältösivu
Opettajien osaaminen on paras laadun tae

Osaava, pätevä ja hyvinvoiva henkilöstö luo koulutuksen laatua. Sen takeena ovat riittävä opettajan virkojen ja kelpoisten opettajien määrä, henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen sekä täydennyskoulutus.

22.10.2018 Sisältösivu
Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus tulee turvata joka puolella Suomea

Koulutuksen rahoitusta on vähennetty ja alueelliset erot koulutuksen järjestämisessä ovat kasvaneet.

22.10.2018 Sisältösivu
Kuntapäättäjän muistilista

Arvoisa kuntapäättäjä! Laadimme tueksesi muistilistan, jonka avulla kehität kuntasi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten oppimisen iloa ja työrauhaa.

22.10.2018 Sisältösivu
Suhdeluvut takaamaan opettajien määrää koulussa

OAJ esittää ryhmien muodostamisen perustaksi suhdelukua, jolla säädeltäisiin oppilaiden määrää suhteessa opettajien määrään. Esimerkiksi peruskoulun alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18 ja 3. luokalta lähtien 1:20.

23.03.2017 Uutinen