• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Työaika"

Yksityisen peruskoulun opettajan työaika

Peruskoulun opettajien työaikamuoto on pääasiassa opetusvelvollisuustyöaika. Osa peruskoulun oppilaanohjaajista on vuosityöajassa.

15.10.2018 Sisältösivu
Lukioresurssi

Työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin, jotka ovat lukion tavoitteiden kannalta tärkeitä, on käytettävä 14 vuosiviikkotuntia lukiota kohden ja 0,17 vuosiviikkotuntia opiskelijaa kohden.

15.10.2018 Sisältösivu
Ylitunnit kunnallisessa lukiossa

Opettajan opetusvelvollisuuden ylittävät tunnit ovat ylitunteja.

15.10.2018 Sisältösivu
Opetusvelvollisuudet ja erityistehtävät kunnallisessa lukiossa

Lukion opettajat ja opinto-ohjaajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa, jollei opinto-ohjaajan työajasta paikallisesti ole toisin sovittu. Lukion opinto-ohjaajat ja erityisopettajat voivat työskennellä vuosityöajassa.

15.10.2018 Sisältösivu
Kunnallisen lukion opettajan työaika

Lukion opettajien työaikamuoto on pääasiassa opetusvelvollisuustyöaika. Lukion opinto-ohjaajat ja erityisopettajat voivat työskennellä vuosityöajassa.

15.10.2018 Sisältösivu
Vuosityöajassa olevan oppilaanohjaajan työaika

Kunnan peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin vuosityöaika muodostuu työnantajan määrättävissä olevasta sidotusta työajasta ja omavalintaisesta työajasta, jonka ajan ja paikan hän saa itse valita.

15.10.2018 Sisältösivu
Ylitunnit kunnallisessa peruskoulussa

Luokan-, aineen ja erityisopettajan opetusvelvollisuuden ylittävät tunnit ovat ylitunteja.

15.10.2018 Sisältösivu
Opetusvelvollisuudet kunnallisessa peruskoulussa

Muut peruskoulun opettajat kuin vuosityöajassa olevat oppilaanohjaajat ovat pääsäntöisesti opetusvelvollisuustyöajassa. Osa oppilaanohjauksesta annetaan opetusvelvollisuustyöajassa.

15.10.2018 Sisältösivu
Kunnallisen peruskoulun opettajan työaika

Peruskoulun opettajien työaikamuoto on pääasiassa opetusvelvollisuustyöaika. Osa peruskoulun oppilaanohjaajista on vuosityöajassa.

15.10.2018 Sisältösivu
Yksityisen ammatillisen oppilaitoksen opettajan työaika (EK, Sivistystyönantajat)

Ammatillisen oppilaitoksen opettajat noudattavat joko opetusvelvollisuus-, vuosi- tai kokonaistyöaikaa.

12.10.2018 Sisältösivu