• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Työaika"

Yliopisto ja harjoittelukoulu EK

Yliopistojen kokonaistyöajassa oleva opetus- ja tutkimushenkilöstö ja harjoittelukoulujen opettajat eivät ole vuosilomamääräysten piirissä muutoin kuin lomarahan osalta.

24.10.2018 Sisältösivu
Yksityinen opetusala EK

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa olevat opettajat eivät kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

24.10.2018 Sisältösivu
AVAINTES/AVAINOTES

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa olevat opettajat eivät kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

24.10.2018 Sisältösivu
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa olevat opettajat eivät kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

24.10.2018 Sisältösivu
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa olevat opettajat eivät kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

15.10.2018 Sisältösivu
Vuosityöajassa olevan yliopistojen harjoittelukoulun lukion oppilaanohjauksen lehtorin työaika

Harjoittelukoulun oppilaanohjauksen lehtorin vuosityöaika jakautuu aikaan ja paikkaan sidottuun työaikaan sekä ajan ja paikan suhteen vapaavalintaiseen työaikaan eli luottotyöaikaan.

15.10.2018 Sisältösivu
Ylitunnit ja erikseen korvattavat tehtävät yliopiston harjoittelukoulun lukiossa

Opettajan opetusvelvollisuuden ylittävät tunnit ovat ylitunteja.

15.10.2018 Sisältösivu
Opetusvelvollisuudet ja huojennukset yliopiston harjoittelukoulun lukiossa

Lukion opettajat ja opinto-ohjaajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa, jollei opinto-ohjaajan työajasta paikallisesti ole toisin sovittu.

15.10.2018 Sisältösivu
Yliopiston harjoittelukoulun lukion opettajan työaika

Lukion opettajien ja opinto-ohjaajien työaikamuoto on pääasiassa opetusvelvollisuustyöaika.

15.10.2018 Sisältösivu
Vuosityöajassa olevan yliopistojen harjoittelukoulun oppilaanohjauksen lehtorin työaika

Harjoittelukoulun oppilaanohjauksen lehtorin vuosityöaika jakautuu aikaan ja paikkaan sidottuun työaikaan sekä ajan ja paikan suhteen vapaavalintaiseen työaikaan eli luottotyöaikaan.

15.10.2018 Sisältösivu