• logo
  • logo

Yksityisen kuvataidekoulun opettajan työaika

Yksityisten kuvataide- sekä monitaiteellisten koulujen opettajien palvelussuhteen ehdot ovat yksityisessä opetushenkilöstön työsopimuksessa (EK, Sivista) sekä oppilaitoskohtaisissa määräyksissä.

Kuvataidekoulujen opettajien vuosittainen työaika 814 tuntia, josta opetustuntien määrä on enintään 578 ja muuta työnantajan määräämää työtä 236 tuntia.

Opettajan työ- ja opetusvelvollisuutta vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaavalla osalla.

Tuntiopettaja antaa opetusta opetusviikoilla ja lisäksi suunnittelee ja järjestää näyttelyitä. Hänen palkkauksensa perustuu näihin tehtäviin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja muissa tehtävissä 60 minuuttia.

Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle päätoimiselle tuntiopettajalle voidaan määrätä 24 tunnista tehtäväksi vastaava osuus kuin hänen opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen lukuvuoden aikana. Vastaavasti sivutoimisella tuntiopettajalla on velvollisuus tehdä se osuus 24 tunnista kuin hänen opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen lukuvuoden aikana.

Muilta osin muusta työstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Johtajan opetusvelvollisuuden huojennukset

Koulunjohtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan edellisenä lukuvuonna annettujen opetustuntimäärän mukaisesti:

  • korkeintaan 1 000 opetustuntia: huojennus 1–3 viikkotuntia
  • 1 001–2 000 opetustuntia: 2–4 viikkotuntia
  • yli 2 000 opetustuntia: 3–4 viikkotuntia.

Koulunjohtaja saa lisäksi kuukausikorvausta koulunjohtajana toimimisesta.

Jaa