• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Urheiluopiston opettajan työaika

Urheiluopiston opettajan työaika on kokonaistyöaika.

Kokonaistyöajassa olevan urheiluopiston opettajan vuosityöaika on 1 600 tuntia siten, että enintään 400 tunnin osalta opettaja saa valita työn ajan ja paikan. Vapaasti valittavan työajan tulee olla suhteessa opettajan opetustunteina tekemän työn määrään.

Lisäksi opettajalla on velvollisuus sopia työnantajan kanssa osallistumisesta enintään 12 tunnin verran opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan työvuoden aikana. Luottamusmiehen kanssa neuvotellaan tämän työajan käytön yhteisistä periaatteista.

Työn ajankäyttö määritellään lukuvuoden, lukukauden tai palvelussuhteen alussa tehtävässä työaikasuunnitelmassa. Työaikasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja sitä tulee tarkistaa aina vastaamaan todellisen työajan käyttöä.

Vapaajaksot

Opettajalle on annettava lukuvuoden aikana yhteensä kymmenen viikkoa vapaajaksoja, joihin työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Vapaajaksot tulee suunnitella työaikasuunnitelman yhteydessä.

Kesäaikana (2.5–30.9.) vapaajaksoista vähintään kahden viikon pituinen jakso on annettava yhdenjaksoisena. Muut vapaajaksot pitää olla vähintään viikon pituisia.

Tuntiopettajat

Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle päätoimiselle tuntiopettajalle voidaan määrätä 24 tunnista tehtäväksi vastaava osuus kuin hänen opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen lukuvuoden aikana. Vastaavasti sivutoimisella tuntiopettajalla on velvollisuus tehdä se osuus 24 tunnista kuin hänen opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen lukuvuoden aikana.

Muilta osin muusta työstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Jaa