• logo
  • logo

Kunnallisen lasten ja nuorten taidekoulun opettajan työaika

Kunnallisten lasten ja nuorten taidekoulujen opettajien palvelussuhteen ehdoista on sovittu kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) ja opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES).

Kuvataidekoulujen opettajien työajassa on kaksi vaihtoehtoa:

  • vuosityöaika 814 tuntia, josta opetustuntien määrä on enintään 578 ja muuta työnantajan määräämää työtä 236 tuntia
  • vuosityöaika 1 224 tuntia, josta opetustuntien määrä on enintään 578.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään muuta työtä 10 tuntia vuodessa. Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta työtä 4 tuntia. Muilta osin muusta työstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Johtajan opetusvelvollisuuden huojennukset

Johtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuus on 1–4 tuntia viikossa alempi kuin muutoin.

Jaa