• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallisen kansanopiston opettajan työaika

Kunnallisten kansanopistojen opettajat noudattavat joko vuosityövelvollisuutta tai kokonaistyöaikaa.

Yleismääräykset työajan jaksotuksesta sekä opetusvelvollisuuden huojennuksista ovat pääosin samat kuin kansalais- ja työväenopistossa.

Opettajiin sovelletaan vaihtoehtoisesti vuosityövelvollisuutta (kunnan sopimuksessa vaihtoehto 1) tai kokonaistyöaikaa (kunnan sopimuksessa vaihtoehto 2):

Kunnallisessa sopimuksessa vaihtoehdossa 1 opetusvelvollisuustuntimäärä on 3/4 kokonaistyövelvollisuudeksi sovitusta tuntimäärästä. Opetusvelvollisuus äidinkielessä on 700 tuntia, opiskelijalle vieraassa kielessä, matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 800 tuntia sekä muissa aineissa 870 tuntia. Muun työn työvelvollisuus on 315 tuntia, jollei opetusvelvollisuustuntimäärää ole sovittu toisin.

Vaihtoehdossa 2 opetusvelvollisuus äidinkielessä on 525 tuntia, opiskelijalle vieraassa kielessä, matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 600 tuntia sekä muissa aineissa 652 tuntia. Vaihtoehdossa 2 opettajalla on soveltuvin osin toimistotyöaika. Sopimuksessa mainituin edellytyksin opetusvelvollisuustuntimäärä voi olla pienempi tai suurempi.

Tuntiopettajat

Tuntiopettaja antaa opetusta opetusviikoilla ja tekee muita OVTES:n mukaisia tehtäviä. Hänen palkkauksensa perustuu näihin tehtäviin.

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja muissa tehtävissä 60 minuuttia.

 

Jaa