• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallisen kansanopiston opettajan työaika

Kunnallisten kansanopistojen opettajat noudattavat joko vuosityövelvollisuutta tai kokonaistyöaikaa.

Yleismääräykset työajan jaksotuksesta sekä opetusvelvollisuuden huojennuksista ovat pääosin samat kuin kansalais- ja työväenopistossa.

Opettajiin sovelletaan kokonaistyöaikaa.

Opetusvelvollisuus äidinkielessä on 525 tuntia, opiskelijalle vieraassa kielessä, matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 600 tuntia sekä muissa aineissa 652 tuntia. Opettajalla on soveltuvin osin toimistotyöaika. Sopimuksessa mainituin edellytyksin opetusvelvollisuustuntimäärä voi olla pienempi tai suurempi.

Tuntiopettajat

Tuntiopettaja antaa opetusta opetusviikoilla ja tekee muita OVTES:n mukaisia tehtäviä. Hänen palkkauksensa perustuu näihin tehtäviin.

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja muissa tehtävissä 60 minuuttia.

Määrävuosikorotus

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio.

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on 5 vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 4 % korkeampi tuntipalkkio.

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on 7 vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 4 % korkeampi tuntipalkkio.

Matkakustannusten korvaukset

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin.

Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.

Jaa