Kommunala folkhögskolor

Lärarna vid kommunala folkhögskolor har antingen årlig arbetsskyldighet eller totalarbetstid.

De allmänna bestämmelserna om uppdelningen av arbetstiden och om minskad undervisningsskyldighet är till största delen desamma som vid medborgar- och arbetarinstitut.

Lärare har alternativt årlig total arbetsskyldighet eller totalarbetstid/helhetsarbetstid.

I alternativ 1 i det kommunala avtalet är en lärares undervisningsskyldighet ¾ av det överenskomna timantalet för den totala arbetsskyldigheten. Undervisningsskyldigheten i modersmålet är 700 timmar, i för den studerande främmande språk, matematik, fysik och kemi 800 timmar och i andra ämnen 870 timmar. Om inget avvikande avtalats om den totala arbetsskyldigheten är lärarens övriga arbetsskyldighet 339 timmar per år.

I alternativ 2 är undervisningsskyldigheten i modersmålet 525 timmar, i för den studerande främmande språk, matematik, fysik och kemi 600 timmar och i andra ämnen 652 timmar. I alternativ 2 kan läraren till tillämpliga delar delvis ha kontorsarbetstid. Timantalet för undervisningsskyldigheten kan vara mindre eller större under de villkor som nämns avtalet.

Timlärare

En timlärare undervisar under sina undervisningsveckor och utför andra uppgifter som ingår i UKTA. Lärarens lön grundar dig på de här uppgifterna.

En undervisningstimme är 45 minuter och en timme som gäller övriga arbetsuppgifter är 60 minuter.

En timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete motsvarande 10 timmar per år. Däremot kan en timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan åläggas att utföra övrigt arbete i bara 4 timmar.  Till övriga delar betalas normalt timarvode för det övriga arbetet.

Dela