Sökresultat för "Arbetstid"

Ett nytt löne- och arbetstidssystem under planering

I ett klämförslag som godkändes vid OAJ-fullmäktiges vårmöte förutsattes att en ny typ av löne- och arbetstidssystem ska utvecklas. Förslaget diskuterades för första gången i OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté i början av september. Förslaget har också presenterats för OAJ:s styrelse.

15.09.2021 Nyheter
Försöket med årsarbetstid i den grundläggande utbildningen är snart i mål

Det treåriga årsarbetstidsförsöket i grundskolan avslutas nu i Helsingfors, Vanda, Vasa och Lahtis. Försöket pågår ännu ett år i Jyväskylä.

28.05.2021 Nyheter
Arbetstiden för lärare i yrkesutbildningscenter för vuxna

Arbetstiden för lärare i yrkesutbildningscenter för vuxna varierar mellan de olika avtalen.

26.08.2020 Sida
OAJ:s fullmäktige tentade styrelsen om årsarbetstiden

Årsarbetstiden i yrkesutbildningen och årsarbetstidsförsöket i den grundläggande utbildningen debatterades flitigt redan vid vårens fullmäktigemöte. Samma saker är fortsättningsvis aktuella. OAJ:s styrelse fick många frågor om årsarbetstiden under torsdagens frågetimme i fullmäktige.

15.11.2019 Nyheter
Privata yrkesläroanstalter (EK, Bildningsarbetsgivarna)

Lärarna i privata i yrkesläroanstalter har antingen arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, årsarbetstid eller helhetsarbetstid.

13.11.2019 Sida
Majoriteten av lärarna inom småbarnspedagogik nöjda med puu-arbetstiden – sämre ställt i privata daghem

OAJ:s enkätundersökning visar att arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling förverkligas bäst i kommunala daghem men klart sämre i privata daghem. I de kommande avtalsförhandlingarna lyfter vi problemen på bordet, säger OAJ:s Kristiina Johansson.

20.09.2019 Nyheter
Kommunala yrkesläroanstalter

Lärare och studiehandledare i yrkesläroanstalter har en årsarbetstid på 1 500 timmar.

06.09.2019 Sida
Yrkeshögskolor

Alla överlärare, lektorer och timlärare vid yrkeshögskolor omfattas av årsarbetstid.

14.08.2019 Sida
Privata folkhögskolor

Lärarna vid folkhögskolor inom den privata undervisningssektorn har antingen total arbetsskyldighet eller totalarbetstid.

14.08.2019 Sida
Kommunala folkhögskolor

Lärarna vid kommunala folkhögskolor har antingen årlig arbetsskyldighet eller totalarbetstid.

14.08.2019 Sida