• Opettaja-tidningen logo
  • OAJ-areena logo

Sökresultat för "Arbetstid"

OAJ:s fullmäktige tentade styrelsen om årsarbetstiden

Årsarbetstiden i yrkesutbildningen och årsarbetstidsförsöket i den grundläggande utbildningen debatterades flitigt redan vid vårens fullmäktigemöte. Samma saker är fortsättningsvis aktuella. OAJ:s styrelse fick många frågor om årsarbetstiden under torsdagens frågetimme i fullmäktige.

15.11.2019 Nyheter
Privata yrkesläroanstalter (EK, Bildningsarbetsgivarna)

Lärarna i privata i yrkesläroanstalter har antingen arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, årsarbetstid eller helhetsarbetstid.

13.11.2019 Sida
Majoriteten av lärarna inom småbarnspedagogik nöjda med puu-arbetstiden – sämre ställt i privata daghem

OAJ:s enkätundersökning visar att arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling förverkligas bäst i kommunala daghem men klart sämre i privata daghem. I de kommande avtalsförhandlingarna lyfter vi problemen på bordet, säger OAJ:s Kristiina Johansson.

20.09.2019 Nyheter
Kommunala yrkesläroanstalter

Lärare i yrkesläroanstalter följer antingen byråarbetstid, arbetstid baserad på undervisningsskyldighet eller årsarbetstid. Rektorer, biträdande rektorer samt vuxenutbildningsföreståndare har helhetsarbetstid. Studiehandledare har antingen helhetsarbetstid eller årsarbetstid.

06.09.2019 Sida
Yrkeshögskolor

Alla överlärare, lektorer och timlärare vid yrkeshögskolor omfattas av årsarbetstid.

14.08.2019 Sida
Privata folkhögskolor

Lärarna vid folkhögskolor inom den privata undervisningssektorn har antingen total arbetsskyldighet eller totalarbetstid.

14.08.2019 Sida
Kommunala folkhögskolor

Lärarna vid kommunala folkhögskolor har antingen årlig arbetsskyldighet eller totalarbetstid.

14.08.2019 Sida
Medborgar- och arbetarinstitut

Den årliga arbetsskyldigheten vid medborgar- och arbetarinstitut består av undervisningsskyldighet och övrig arbetsskyldighet.

14.08.2019 Sida
Idrottsinstitut

Arbetstiden för lärare vid idrottsinstitut är totalarbetstid.

14.08.2019 Sida
Förskoleundervisning

Lärare i förskoleundervisningen har antingen en arbetstid som baseras på undervisningsskyldighet, så kallade usk-arbetstid, eller så tillämpas allmän arbetstid.

13.08.2019 Sida