Sökresultat för "Arbetstid"

Medborgar- och arbetarinstitut

Den årliga arbetsskyldigheten vid medborgar- och arbetarinstitut består av undervisningsskyldighet och övrig arbetsskyldighet.

14.08.2019 Sida
Idrottsinstitut

Arbetstiden för lärare vid idrottsinstitut är totalarbetstid.

14.08.2019 Sida
Förskoleundervisning

Lärare i förskoleundervisningen har antingen en arbetstid som baseras på undervisningsskyldighet, så kallade usk-arbetstid, eller så tillämpas allmän arbetstid.

13.08.2019 Sida
Universitet

Bestämmelserna om totalarbetstid i universitetens kollektivavtal gäller undervisnings- och forskningspersonal som omfattas av universitetens värderingssystem i lönesystemet för undervisnings- och forskningspersonal.

12.08.2019 Sida
Daghemsföreståndare

Den ordinarie arbetstiden för daghemsföreståndare bestäms enligt allmän arbetstid.

01.08.2019 Sida
Daghem

Daghemspersonalen som arbetar med undervisning och fostran har en ordinarie arbetstid som bestäms enligt allmän arbetstid.

01.08.2019 Sida
Privata bildkonstskolor

Man har avtalat om anställningsvillkoren för lärare i privata bildkonstskolor och multiprofessionell konstutbildning i kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn (EK, Bildningsarbetsgivarna) samt i de läroanstaltsvisa bestämmelserna.

07.06.2019 Sida
Kommunala konstkolor för barn och unga

Man har avtalat om anställningsvillkoren för lärare i kommunala konstskolor för barn och unga i det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA och i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA.

07.06.2019 Sida
Privata musikläroanstalter (EK och AVAINOTES)

Det finns inga bestämmelser om läroanstaltens arbetsår.

07.06.2019 Sida
Kommunala musikläroanstalter och privata Avainta

Lärarens arbetsår omfattar 38 arbetsveckor och en arbetsvecka är fem dagar.

06.06.2019 Sida