• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Laki"

Hallinto-oikeus: Jos toiminta on vakiintunutta, ei määräaikaisuudelle ole perusteita

Opettaja voitti hallinto-oikeudessa riidan, joka käsitteli määräaikaisuuden laillisuutta. Vastaajana ollut Helsingin kaupunki määrättiin korvauksiin. Hallinto-oikeuden mukaan toiminta oli vakiintunutta, jolloin määräaikaisuudelle ei ollut laillisia perusteita.

15.05.2024 Uutinen
Tasa-arvovaltuutettu: synnyttänyttä ei saa syrjiä

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon äskettäin synnyttäneen opettajan palkkasyrjinnästä. OAJ pyysi lausuntoa, koska Turun yliopisto pidätti raskausvapaan jälkeen kesäksi töihin palanneen harjoittelukoulun opettajan palkan. Vastaavanlaisia tapauksia on ollut myös yksityisen opetusalan oppilaitoksissa. Tasa-arvovaltuutetun lausunto oli OAJ:n näkemyksen mukainen. Se katsoi työnantajan toiminnan tasa-arvolain vastaiseksi. 

02.05.2024 Uutinen
Sosiaaliturvan heikennykset

Maan hallitus on muuttanut tai muuttamassa useita sosiaaliturvaa heikentäviä lakeja. Tälle sivulle on koottu kaikki tämänhetkiset tiedot heikennysten sisällöistä.

03.04.2024 Sisältösivu
OAJ: Jos neuvotteluja työmarkkinamallista ei aloiteta, lakivalmistelu vientimallista on keskeytettävä

OAJ on turhautunut, että työmarkkinamallia koskevia neuvotteluja ei vieläkään saatu käyntiin ja työmarkkinatilanne on yhä jumissa. Järjestö vaatii, että hallitus keskeyttää vientimallin lainsäädäntövalmistelun, ellei neuvotteluja voida käynnistää niiden kesken, jotka ovat valmiita neuvottelemaan työmarkkinamallista.

20.03.2024 Uutinen
OAJ antoi lausuntonsa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

OAJ pitää julkisuusperiaatetta olennaisena osana avointa ja demokraattista yhteiskuntaamme. Kannatamme julkisuuslain soveltamisalan laajentamista, mutta jotta vältymme tulkintaongelmilta, on työryhmän mietinnön eriävissä mielipiteissä esitetyt huomiot otettava jatkotyöstössä huomioon. On myös hyvä, että viranomaisen asiakirjan käsitettä selkeytetään ja ajantasaistetaan vastaamaan nykyaikaista tietojenkäsittelyä.

09.02.2024 Lausunto
Lakko pitää!

OAJ julisti monen muun ammattijärjestön ohella viime viikolla poliittisen lakon. Lakko kuin lakko, moni ajatteli. Mutta poliittinen lakko on kuitenkin huomattavan eri asia kuin sopimusneuvotteluihin liittyvä lakko. Entäs italialainen lakko, korpilakko, vauhdituslakko, myötätuntolakko tai työsulku?

31.01.2024 Blogi
Korkeakouluille tulossa muutoksia vieraskielisten koulutusten järjestämiseen

Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululakia siten, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Lisäksi tilauskoulutuksen muutosten tavoitteena on puuttua havaittuihin ongelmiin koulutuksen järjestämisessä.

26.01.2024 Lausunto
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

OAJ vastustaa työttömyysturvan porrastusta ja työttömyysturvan ikäsidonnaisten poikkeusten poistamista. Esitetyt heikennykset tulevat vaikeuttamaan työttömien toimeentuloa ja kasvattamaan toimeentulotuen menoja.

26.01.2024 Lausunto
OAJ sivistysvaliokunnalle: Valiokunnan vaadittava varhaiskasvatuslakiin täsmällisempää kirjausvelvoitetta annetusta tuesta

OAJ oli kuultavana sivistysvaliokunnassa koskien varhaiskasvatuslain muutosta, jolla säädetään siitä, mitä tietoa lapsille annetusta tuesta on kirjattava varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan.

27.10.2023 Lausunto
Jäsen kysyy: Miten yhdenvertaisuuslain muuttamisen pitäisi näkyä työssäni?

Yhdenvertaisuuslakia uudistettiin kesäkuussa. Miten se näkyy jäsenen työssä? OAJ:n erityisasiantuntija Sari Melkko vastaa.

11.10.2023 Blogi