• logo
  • logo

Tuloksia haulle "Laki"

Uudistuvan ylioppilastutkinnon vaikutuksia lukiokoulutukseen on seurattava tarkasti

OAJ vaatii, että uudistuvan ylioppilastutkinnon ja lukiolain sekä lakiin liittyvien asetusten muutosten vaikutuksia seurataan tarkasti. Tarvittaessa on tehtävä muutoksia nyt esitettäviin säädöksiin.

31.08.2018 Lausunto
Periaatekeskustelu opiskelijarekistereistä tarpeen

OAJ haluaa periaatekeskustelua siitä, mitä tietoja esimerkiksi opiskelijoista on tarpeen koota ja millaisia toimintamalleja tietojen kerääminen edellyttää. Vaatimus sisältyy lausuntoon hallituksen esittämistä muutoksista valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuihin lakeihin.

21.08.2018 Lausunto
OAJ kritisoi korkeakoulukeksintölakiin esitettyjä muutoksia

Korkeakoulukeksintölakiin esitetään muutoksia, jotka heikentäisivät tutkijoiden asemaa. OAJ:n mielestä korkeakoulujen työntekijöiden tekemien keksintöjen oikeuksien ei pidä siirtyä korkeakoululle.

29.06.2018 Lausunto
Ammatillisten erityisopettajien kelpoisuusvaatimukset selkeytyvät – OAJ:n vaikuttamistyö tuotti tulosta

Maanantaina tulee voimaan ammatillisia erityisopettajia koskeva kelpoisuusasetuksen muutos. Kelpoisuusvaatimukset ovat sitten samat kuin ennen reformia.

08.06.2018 Uutinen
OAJ haluaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen kuntoon

OAJ vaatii ammatillisen koulutuksen lakimuutoksilta rahoituksen epäkohtien korjaamista ja resurssien turvaamista annettujen tavoitteiden mukaisiksi.

06.06.2018 Lausunto
Hallinto-oikeus: Lehtorit osa-aikaistettiin laittomasti

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on täysin OAJ:n näkemyksen mukainen: virassa olevaa opettajaa ei voida osa-aikaistaa muuttamalla virkasuhde päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeksi

20.04.2018 Uutinen
Lukion kehittäminen on tärkeää ja uusi laki tarpeellinen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lukion kehittämistä tärkeänä ja tukee uuden lukiolain säätämistä. Uuden lain valmistelu on tehty huolellisesti, laajasti eri tahoja kuunnellen ja valmisteluun osallistaen. Niinpä lopputuloskin on pääosin erittäin hyvä.

18.04.2018 Lausunto
OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lakiesitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi hyvänä. Se sisältää vahvan ja pitkäjänteisen suunnitelman varhaiskasvatuksen laadullisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vuoteen 2030 ja vahvistaa toteutuessaan merkittävästi suomalaista kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa ja lasten oikeuksia laadukkaisiin palveluihin.

17.04.2018 Lausunto
Lakiluonnos lupaa lisää laatua varhaiskasvatukseen

OAJ:n mielestä valmisteilla oleva varhaiskasvatuslain uudistus edistäälakiin kirjattujen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista, ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä.

15.03.2018 Lausunto
Lakiluonnos vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa

OAJ kiittää tänään julkisuuteen tullutta varhaiskasvatuslain luonnosta, joka selkeyttää varhaiskasvatuksen asemaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti tänään lakiluonnoksen lausuntokierrokselle.

06.02.2018 Tiedote