• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

07.09.2023 - 09.33 Lausunto
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen tuen lainsäädännön kehittämiseksi tarvitaan täsmällistä tietoa tuen toteutumisesta.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) koskevaa sääntelyä ollaan muuttamassa siten, että kuntien ja kuntayhtyminen olisi tallennettava tietovarantoon varhaiskasvatuksessa annettavan tuen ja tukipalveluiden hallintopäätösten lukumäärät.

Eduskunta edellytti lakia säädettäessä, että lapsen tuen toteutumista ja resursointia varhaiskasvatuksessa seurataan ja sen pohjalta lapsen tukea koskevan sääntelyn muutostarpeista tehdään selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä ja lapsen tuen säännösten kehittämistä jatketaan selvityksen esiintuomien muutostarpeiden pohjalta selkeyttäen mm. tuen tasojen määrittelyä ja kriteereitä sekä inkluusion tarkempaa määrittelyä ja toteuttamista.

Pelkkä tehostetun ja erityisen tuen tai yleisen tuen tukipalveluiden hallintopäätösten lukumäärä ei vielä anna riittävästi tietoa siitä, miten lainsäädäntöä tulisi täsmentää.  

Tarvitaan täsmällisempää tiedonkeruuta tavoitteisiin pääsemiseksi, ja siksi OAJ esittää, että tehostetun ja erityisen tuen sekä yleisen tuen tukipalveluiden lukumäärien lisäksi tulee kerätä tarkempaa tietoa siitä, mitä päätökset pitävät sisällään pedagogisten, rakenteellisten ja hoidollisten tuen muotojen sekä 15 c §:n mukaisten tukipalveluiden osalta.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa