• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Koulutusjärjestelmä"

Lausunto perusopetuksen oppimistuloksista ja rahoituksesta sekä mahdollisuuksien tasa-arvosta

OAJ oli 2.5. kuultavana eduskunnan tarkastusvaliokunnassa perusopetuksen oppimistuloksista, mahdollisuuksien tasa-arvosta sekä perusopetuksen rahoituksesta. Lausunnossamme lähestymme oppimistuloksia viimeksi julkaistun ja suurinta huomiota yleensä saavan OECD:n PISA-tutkimuksen tulosten valossa.

03.05.2024 Lausunto
Lausunto varhaiskasvatuksen suhdelukutarkastuksen muuttamisesta päiväkotikohtaisesta ryhmäkohtaiseksi

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana 23.4.2024 koskien kansalaisaloitetta, jossa esitetään varhaiskasvatuksen suhdelukutarkastelun muuttamista päiväkoti­kohtaisesta ryhmäkohtaiseen.

25.04.2024 Lausunto
OAJ:n lausunto tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallitus on täsmentämässä ja muuttamassa määräystä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa. Nämä määräykset liittyvät tutkintoihin, joihin sovelletaan SORA-säädöksiä.

25.04.2024 Lausunto
OAJ kannattaa S2/R2 ylioppilastutkintokokeen jakamista kaksipäiväiseksi

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) esittää S2/R2 ylioppilastutkinnon kokeen muuttamista kaksipäiväiseksi. Kokeiden suoritusten ­määrät ovat viidessä vuodessa kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2023 kokeita suori­tettiin yhteensä 2057.

17.04.2024 Lausunto
Opiskeluhuollon siirtäminen takaisin kunnille ei vielä korjaa ongelmaa

Hallitus selvittää, voitaisiinko opiskeluhuolto siirtää hyvinvointialueilta takaisin kunnille. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kannattaa selvityksen tekemistä, mutta katsoo, ettei ratkaisuja pidä tehdä hätiköiden. Olennaisinta on, miten palvelut on resursoitu. OAJ julkaisi kyselytuloksia opiskeluhuollon palveluiden toimivuudesta. OAJ peräänkuuluttaa myös sitä, että koulutuksen erityissuojelus säilyy kaikilla koulutusasteilla.

11.04.2024 Tiedote
Ammattikorkeakouluille reilu mahdollisuus

Me akavalaiset AMK-liittojen koulutuspoliittiset asiantuntijat olemme huolissamme suomalaisen korkeakoulupolitiikan suunnasta. Ammattikorkeakoulujen autonomiaa koetellaan ja TKI-toiminnan potentiaali jää hyödyntämättä.

21.03.2024 Blogi
OAJ vetoaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan koskien hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi OAJ:n kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen, vuorotteluvapaan ja ammattistipendin lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä.

20.03.2024 Lausunto
Lukutaidon syventäminen vaatii aikaa

Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla. OAJ kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta perusopetuksessa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta.

20.03.2024 Lausunto
Varhaiskasvatus on tärkeä osa koulutusjärjestelmää

Tänään vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuksen päivää. Työtä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lastemme hyvän tulevaisuuden eteen täytyy tehdä määrätietoisesti. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää koulutettuja opettajia, joiden palkkaus ja työolosuhteet ovat kilpailukykyisiä ja motivoivia, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto blogissaan.

14.03.2024 Blogi
Lakkautettavalle aikuiskoulutustuelle on löydettävä toimiva korvaaja

Hallitus on päättänyt ajaa alas aikuiskoulutustuen eikä korvaavaa mallia ole vielä olemassa. Päätöstä perustellaan myönteisillä työllisyysvaikutuksilla, mutta laskentatapa on ontuvalla pohjalla. OAJ esitteli omaa malliaan sosiaali- ja terveysministeriön sidosryhmäkuulemisessa 5.3. ja eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 7.3.

07.03.2024 Uutinen