• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nuorilla opettajilla korkeat odotukset työstään

02.08.2023 - 08.50 Tiedote
Kuvituskuva

Opettajan uran alkutaipaleella olevilla ja opettajaksi opiskelevilla on intoa ja korkeat odotukset työstään. Pystytäänkö odotukset lunastamaan, kun korkeat tavoitteet törmäävät arjen epäkohtiin kuten ylisuuriin opetusryhmiin ja puutteellisiin resursseihin, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kysyy.

Tasokas opettajankoulutus tuottaa perustaidot ja osaamisen opettajan työhön. Ilahduttavaa on, että 70 prosenttia nuorista opettajista uskoo olevansa viiden vuoden kuluttuakin innostunut työstään. Näin toteaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

– Nuorten opettajien mielestä opettajankoulutus ei kuitenkaan anna riittäviä valmiuksia esimerkiksi huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lähes 90 prosenttia odottaa kohtaavansa vaikeita vuorovaikutustilanteita seuraavan viiden vuoden aikana, Murto toteaa.

Kyselyn mukaan tärkeimpiä syitä hakeutua opetusalalle ja pysyä alalla olivat kiinnostus toimia vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten kanssa, mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden kehitykseen sekä mahdollisuus omien vahvuuksien hyödyntämiseen työssä.

Kysyttäessä syitä, mitkä tekijät auttavat pysymään ja jatkamaan opetustyössä, noin 90 prosenttia vastaajista mainitsi tärkeimpänä työn yhteisöllisyyden sekä itse jakamansa ja muilta saamansa kollegiaalisen tuen.

Mahdollisuus käyttää omia vahvuuksia sekä työtehtävien kiinnostavuus ja monipuolisuus ovat tekijöitä, jotka saavat kyselyn mukaan opettajan pysymään alalla. Yhtenä tärkeänä tekijänä vastaajat pitävät laadukasta ja turvallista oppimisympäristöä.  

–Kysely vahvistaa luottamusta siihen, että opetusalan vetovoimaisuus säilyy, jos muun muassa riittävät resurssit turvataan. Riittävä resursointi tarkoittaa esimerkiksi riittävän pieniä opetusryhmiä sekä toimivaa oppimisen tukea, Murto konkretisoi.

Määräaikaisuus opetusalalla yhä iso ongelma

Kysely paljasti myös nuorten opettajien ja opettajaksi opiskelevien epävarmuuksia. Joka toinen vastaaja oli huolestunut siitä, palautuuko hän päivittäin työstään. 

–Tämä kertoo, että opetustyön arki on raskasta ja kuluttavaa. Kyselyyn vastanneista jopa 80 prosenttia ennakoi, että työ muuttuu sisällöltään vaativammaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Työn vaativuus on kasvanut koko ajan ja tästä pitää olla myös aidosti huolissaan, Murto sanoo.

Määräaikaisten palvelussuhteiden yleisyys opetusalalla näkyi vastauksissa selvästi. Opiskelijoista vain 50 prosenttia uskoi, että on täysin tai melko varma etenemistään vakinaiseen työsuhteeseen lähimmän viiden vuoden aikana. Jo työssä olevistakin näin uskoi vain 65 prosenttia.

–Luvut ovat pysäyttäviä. Määräaikaisten opettajien asemaa on parannettava, jotta alan vetovoima säilyy. Laadukas opetus voidaan turvata vain koulutetuilla ja kelpoisilla opettajilla, alan hyvällä palkkakehityksellä ja reiluilla palvelussuhteen ehdoilla, Murto sanoo.

Opetusalan Ammattijärjestö kysyi keväällä 2023 noin viisi vuotta toimineilta opettajilta sekä opettajaksi opiskelevilta kokemuksia ja odotuksia opetustyöstä. OAJ halusi selvittää, mitkä syyt innostavat hakeutumaan opettajaksi, vastaako koulutus työn alan vaatimuksia ja mitkä tekijät auttavat pysymään koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.

Kyselyyn vastasi 847 viisi vuotta työssä ollutta opettajaa sekä opettajaksi opiskelevaa. Kohderyhmässä oli kaikkiaan 4 611 nuorta opettajaa ja opettajaopiskelijaa.

Tutustu kyselyn tulosten koontiin alla olevasta diaesityksestä: