• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuustolta täydet valtuudet järjestöllisiin toimiin

30.10.2023 - 13.17 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ:n valtuusto päätti antaa hallitukselle valtuudet päättää laajoista järjestöllisistä toimenpiteistä, mikäli tilanne niin vaatii. OAJ:lle on ratkaisevaa, miten ns. vientivetoisen työmarkkinamallin osalta edetään.

Valtuusto antoi tänään järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessa OAJ:n hallitukselle valtuudet päättää tarvittavista järjestöllisistä toimenpiteistä rajoituksetta.

– Toivomme edelleen, että tasapainoiseen ratkaisuun hallitusohjelman työelämäkysymyksissä päästään neuvottelemalla ja vaikuttamalla. Jatkamme yhä aktiivista vaikuttamista, mutta OAJ:lla on täysi valmius tarvittaviin järjestöllisiin toimenpiteisiin, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa.

– Työministeri Arto Satosen koolle kutsuma työmarkkinaseminaari 8.11. on ratkaiseva ajankohta ja erityisesti se, miten työmarkkinamallin osalta sen jälkeen edetään. OAJ on jo aiemmin esittänyt, että uudesta työmarkkinamallista tulee neuvotella yksityisen ja julkisen sektorin sekä keskeisten liittojen ja neuvottelujärjestöjen kesken, Murto jatkaa.

Valtuuston puheenjohtaja Timo Saavalainen toteaa, että valtuuston tahtotila oli selvä, valmius järjestöllisiin toimiin on korkea.

OAJ:n jäsenistö on valmis vastustamaan painostustoimin palkansaajien asemaa heikentäviä työelämätavoitteita ja erityisesti lakisääteistä vientimallia. Tämä käy ilmi OAJ:n syyskuussa tekemästä jäsenkyselystä

OAJ vastustaa jyrkästi vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaamista lakiin. Se rajoittaisi merkittävästi liittojen sopimusvapautta ja tarkoittaisi poliittisten päättäjien puuttumista palkkaneuvotteluihin, mitä emme pidä miltään osin järkevänä. Lisäksi valtakunnansovittelijan tehtävä tulisi täysin tarpeettomaksi. Lakisääteinen vientimalli vaikeuttaisi erityisesti julkisen ja julkisrahoitteisen sektorin palkkakehitystä sekä opetus- ja tutkimusalan arvostusta ja houkuttelevuutta. Valtaosa jäsenkyselyyn vastanneista totesi, että vientialojen määrittämä palkkakatto vähentäisi halukkuutta työskennellä alalla.

Vientivetoisen palkkamallin ohella OAJ vastustaa mm. ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamista palkattomaksi, määräaikaisten aseman heikentämistä ja aikuiskoulutustuen lakkauttamista.

OAJ:n valtuuston ylimääräinen kokous pidettiin etänä 30.10.2023.

Kuva: Leena Koskela