• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lakiin säädetty vientimalli rankaisee julkisen sektorin palkansaajia

16.01.2024 - 11.30 Tiedote
Kuvituskuva

Työministeri Satonen ilmoitti tänään käynnistävänsä lakivalmistelun vientivetoisesta työmarkkinamallista, koska työmarkkinaosapuolet eivät päässeet neuvottelemalla sopuun uudesta mallista.

Tämänpäiväisen Arto Satosen koollekutsuman tapaamisen jälkeen tuli selväksi, että lakivalmistelu hallitusohjelmaan kirjatusta vientivetoisesta työmarkkinamallista käynnistetään. Satonen esitti aiemmin syksyllä toiveen, että työmarkkinaosapuolet esittäisivät yhteisen ratkaisun uudesta työmarkkinamallista. Osapuolten väliset keskustelut kuitenkin kariutuivat. Neuvottelutahtoa löytyisi silti usealta osapuolelta.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on erittäin pettynyt työministerin päätökseen.

– Lakivalmistelu vientivetoisesta työmarkkinamallista on järjetön ja kestämätön ratkaisu. Maan hallitus ja poliitikot puuttuvat palkkaneuvotteluihin, mikä ei kuulu heidän vastuulleen. Olen myös pettynyt liittoihin, jotka edelleen kieltäytyvät neuvottelemasta uudesta työmarkkinamallista, vaikka palkkaneuvottelut ovat liittojen edunvalvonnan ydintehtävää. Vientimalli ei ole yhdenkään julkisella sektorilla työskentelevän palkansaajan etu, hän painottaa.

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat, mutta haasteet kasvavat entisestään. Murto ennustaa lakkojen ja muiden järjestöllisten toimien lisääntymistä ja pitkittymistä tulevaisuudessa.

–Lakiin kirjattava vientimalli tarkoittaisi sitä, että työnantajat tarjoaisivat muille aloille automaattisesti vientialojen palkankorotuksia alempia korotuksia. Tällöin neuvottelut väistämättä ajautuisivat valtakunnansovittelijalle, joka ei kuitenkaan lain puitteissa voisi ehdottaa muuta ratkaisua. Valtakunnansovittelijan instituutio muuttuisi täysin turhaksi, ja häiriöt työmarkkinoilla lisääntyisivät. Lakiin kirjattava vientimalli puuttuisi merkittävällä tavalla neuvottelutoimintaan ja sopimusvapauteen, mitä ei voi pitää hyväksyttävänä.

Murron mukaan Suomi on ajautunut todelliseen työmarkkinaumpisolmuun, josta ulospääsy edellyttäisi pragmaattista ja rohkeaa johtamis- ja päätöksentekokykyä. Suomea riivaavat tällä hetkellä taloushaasteet, korkeat työkyvyttömyyskustannukset sekä merkittävä osaamisvaje.

– Suomi ei pärjää eikä menesty ilman osaamista. Ja opettajat mahdollistavat osaamisen. Opettajilla, tutkijoilla ja alan esihenkilöillä, kuten koko julkisella ja julkisrahoitteisella sektorilla on oikeus oikeudenmukaiseen ja reiluun ansiokehitykseen, jota on korjattava neuvottelupöydässä seuraavillakin sopimuskierroksilla, Murto korostaa.

OAJ:n hallitus kokoontuu 17.1. ylimääräiseen kokoukseen, jossa päätetään mahdollisista järjestöllisistä jatkotoimista.

OAJ julkaisi omat vastauksensa työministeri Arto Satosen kahdeksaan kysymykseen työmarkkinamallin kehittämisestä. 

Jaa