• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Miten OAJ:n jäsenet toimivat muiden lakon aikana

13.02.2024 - 11.57 Uutinen
Kuvituskuva

Tällä viikolla useat järjestöt järjestävät poliittisia lakkoja. OAJ muistuttaa, että sen jäsenet eivät tee lakonalaista työtä.

Useat järjestöt ovat ilmoittaneet poliittisista lakoista kuluvan viikon aikana. JHL, Super ja Tehy ovat ilmoittaneet järjestävänsä poliittisen lakon 13.–14. helmikuuta 2024. Poliittinen lakko alkoi tänään tiistaina 13.2. kello 00.01 ja päättyy keskiviikkona 14.2. kello 23.59. Lakko koskee kaikkia varhaiskasvatuksen yksiköitä julkisella ja yksityisellä sektorilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Joensuussa, Porissa, Rovaniemellä, Kauniaisissa ja Vaasan kaupungissa sekä Mustasaaren kunnassa.

Lisäksi lakkotoimia kohdistuu tällä viikolla laaja-alaisesti yhteiskuntaan vaikuttaen mm. julkisen liikenteen toimintaan sekä JHL:n jäsenten kautta myös koulujen arkeen. JHL:n jäsenet huolehtivat laajasti muun muassa koulujen ja päiväkotien siivouksesta ja ruokahuollosta.

Muiden järjestöjen lakkopäivinä OAJ:n jäsenet noudattavat niin sanottua neutraliteettiperiaatetta.

Miten toimia muiden järjestöjen lakon aikana?

 • Jos OAJ ei ole lakossa, noudatamme neutraliteettiperiaatetta eli jäsenet eivät tee järjestöllisten toimien kohteena olevia työtehtäviä.
 • OAJ:n jäsenet tekevät lakon aikana vain oman työsopimuksensa tai virkamääräyksen mukaisia tehtäviä.
 • OAJ:n jäsenten on kuitenkin huolehdittava, ettei lakon alaisista töistä pidättäytyminen aiheuta vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Esimerkiksi, jos laitteiden tai tilojen käytöstä voi aiheutua vaaraa työtaistelun takia, on huolehdittava, että laitetta tai tilaa ei käytetä.
 • Turvallisuuteen liittyvistä uhista on ilmoitettava aina välittömästi esimiehelle!

Neutraliteettiperiaate ja virkasuhteiset – Voiko työnantaja määrätä virkasuhteisen OAJ:n jäsenet suojelutyöhön?

 • Myös viranhaltijat noudattavat edellä mainittua neutraliteettiperiaatetta. Työnantaja voi kuitenkin määrätä työtaistelun ulkopuolella olevan viranhaltijan tekemään tavanomaisten virkavelvollisuuksiensa lisäksi suojelutyötä.
 • Suojelutyö tarkoittaa työtä, jonka tekeminen on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai työtaistelun vuoksi erityisesti vaarantuvan omaisuuden suojelemiseksi.
 • Suosittelemme, että kyseisen alan luottamusmies osallistuu aina suojelutyötä koskeviin keskusteluihin.
 • Suojelutyömääräys on saatava aina kirjallisena.
 • Jos suojelutyöhön määrätty katsoo, että ei kykene koulutuksen tai ammattitaitonsa puolesta tekemään suojelutyötä, siitä on ilmoitettava työnantajalle.
 • Myös suojelutyössä turvallisuuteen liittyvistä uhista on ilmoitettava aina välittömästi esimiehelle.

Lue lisää lakko-UKK:sta 

Huolehdi omasta oikeusturvastasi


Muiden järjestämiin työtaistelutoimiin ei tule osallistua omalla työajalla. OAJ:n johtava juristi Erkki Mustonen kirjoittaa blogiartikkelissaan näin:

”Jos työntekijät alkavat lakkoilla omin päin, ilman ammattijärjestön päätöstä, kyse on niin sanotusta korpilakosta. Siinä lakkoilijoilla ei ole käytössä mitään niistä oikeussuojakeinoista, joita organisoituun, lailliseen lakkoon osallistuvilla on. Työnantajan näkökulmasta tässä on kyse pahimmillaan irtisanomiseen johtavasta luvattomasta poissaolosta. Ammattijärjestö ei maksa lakkokorvausta eikä työntekijällä ole laillisen lakon aikaisia oikeussuojia.”

Lue koko blogikirjoitus Lue lisää OAJ:n kannoista hallituksen työelämäheikennyksiin

Kuva: Leena Koskela

Jaa