• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vahvaa edunvalvontaa

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

Liity jäseneksi!

Varhaiskasvatuksen opettaja: liittosi on OAJ

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Olemme ainoa ammattiliitto, joka on vaatinut varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien virka- ja työehtosopimusten siirtämistä opetusalan sopimuksiin. Tavoite saavutettiin kevään sopimusneuvotteluissa. Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät opettajasopimuksen eli OVTES:n piiriin vuonna 2021.

Varhaiskasvatuksen opettajana olet varhaispedagogiikan ja opetustyön asiantuntija. OAJ/VOL on sinun liittosi, olipa koulutustaustasi, sopimusalasi tai työnantajasi mikä tahansa. Jos työskentelet varhaiskasvatuksen opetus-, johto- tai asiantuntijatehtävässä ilman kelpoisuutta, voit liittyä jäseneksi, jos työsuhteesi on vähintään lukukauden mittainen.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat OAJ:n jäseniä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL:n (ent. LTOL) kautta. OAJ ja VOL ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestöjä, jotka tekevät työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

OAJ valvoo kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tältä sivulta löydät lisätietoja siitä, miksi varhaiskasvatuksen opettajien kannattaa liittyä OAJ:n/VOL:n jäseneksi. Esittelemme jäsenyyden etuja ja konkreettisia edunvalvontatyön tuloksia. Toivottavasti löydät etsimäsi!

Neuvottelut ja sopimukset

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset neuvoteltiin kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana. Lue lisää neuvotteluprosessista ja virka- ja työehtosopimuksista.

OAJ neuvottelee
 

Jäsenenä saat

Turvaa

OAJ ja VOL valvovat varhaiskasvatuksen opettajien etuja paikallisesti ja valtakunnallisesti. Järjestöt tuntevat ammattisi erityiskysymykset, vaikuttavat alan lainsäädäntöön ja neuvottelevat työehtosopimuksista.

Jäsenen edunvalvonta

Tukea

Jäsenenä saat apua ja neuvontaa omaa työtäsi ja palvelussuhteesi ehtoja koskevissa asioissa. Jos asiasi ei selviä paikallisesti luottamusmiesten ja jäsenyhdistyksesi avulla, OAJ:n toimiston asiantuntijat auttavat. Jäsenenä et jää yksin hankalassakaan tilanteessa.

OAJ apunasi

Etuja

OAJ ja VOL tarjoavat varhaiskasvatuksen opettajille kattavat jäsenedut. Edunvalvonta on jäseneduista tärkein. Lisäksi saat laajat vakuutukset, työttömyysturvan, Opettaja- ja Lastentarha-lehdet sekä useita muita rahanarvoisia etuja.

Tutustu jäsenetuihin
 
 

Liity jäseneksi helposti

Tule OAJ:n jäseneksi

Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

Liity jäseneksi!

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat OAJ:n jäseniä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL:n kautta. VOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tekee työtä varhaiskasvatuksen opettajien puolesta.

VOL

Opiskelijoille

Jos opiskelet varhaiskasvatuksen opettajaksi, voit liittyä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin jäseneksi. SOOL on OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö.

SOOL

Jäsenet kertovat: näin minä hyödyin jäsenyydestä!

Apua lakiasioihin

Päiväkotimme lapsiryhmään oli tulossa liikaa lapsia suhteessa henkilökunnan lukumäärään. Sain OAJ:stä erinomaiset ohjeet tilanteen hoitamiseen. Lapsiryhmä oli lainmukainen, kun toiminta syksyllä alkoi.

Sari*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu


Tukijoukot mukaan valvomaan suhdelukuja

Yksityisen päiväkotimme kahteen esiopetuksen ja viisivuotiaiden yhdistettyyn ryhmään oli toimikauden alussa sijoitettu lapsia liikaa suhteessa henkilöstön määrään. Ihmettelin, voiko ryhmään mitoitettu henkilöstö todella vastata siihen sijoitetun lapsimäärän esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Yhdellä lapsista oli myös seurantaa ja hoitoa vaativa diabetes.

Kysyin OAJ:n asiantuntijoilta, onko tällainen mitoitus lainmukainen. Sain nopeasti vastauksen, jossa oli tiiviisti kerrottuna lain määräykset ja lisäksi ohjeen ottaa yhteyttä paikallisyhdistykseen, josta saisin tukea, jos haluaisin viedä asian esimerkiksi aluehallintoviranomaisen ratkaistavaksi. Ensimmäiseksi kehotettiin olemaan yhteydessä omaan kuntaani, koska kunnan kuuluu valvoa myös yksityistä varhaiskasvatusta.

Pelkästään se, että aloin kyseenalaistaa mitoitusta, toi yhden henkilökunnan jäsenen lisää. Silti suhdeluku on tällä hetkellä yli mitoituksen. Selvitän asiaa vielä lisää, mutta nyt tukijoukkojen kanssa.

Tanja*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu


Ei kai neulakammoisen ole pakko antaa insuliinipistoksia?

Aloitin juuri varhaiskasvatuksen opettajana ryhmässä, jossa on diabetesta sairastava lapsi. Olen vähän neulakammoinen enkä mielelläni ottaisi vastuuta tämän lapsen diabeteksen hoidosta. Koska en ollut aivan selvillä siitä, voidaanko minut vain määrätä opettelemaan insuliinipistosten antamista tai verensokerin seuraamista, päätin kysyä tarkempia ohjeita OAJ:stä.

Sain tietää, että OAJ:llä on selkeä näkemys lääkehoidon antamisesta: työntekijää, jolla ei ole terveysalan koulutusta, ei voi velvoittaa antamaan lääkehoitoa. Jos työntekijä suostuu lääkehoidon antamiseen, hänet pitää ensin perehdyttää ja kouluttaa. OAJ:n mielestä päiväkodeissa työskentelevät lähihoitajat ovat ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöinä vastuussa lääkärin lapselle määräämästä lääkehoidosta päiväkotipäivän aikana.

Selvisi myös, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on linjauksia lasten lääkehoidosta päiväkodissa julkaisussa Turvallinen lääkehoito 14/2015. Se on tehty ennen tuoretta varhaiskasvatuslakia, ja siksi siinä on vielä vanhat termit käytössä. Pääsääntö siinäkin näyttää olevan, että lääkehoidon antaminen on terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävä. Tiedän nyt, että lääkehoidon antamiseen vaaditaan aina opettajan henkilökohtainen suostumus. Muutenkin sain hyvää lisätietoa lasten lääkehoidosta.

Jukka*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu


Sak-aika kuntoon luottamusmiehen avulla

Aloin ihmetellä, kun kaikki työaikani kului päiväkodin lapsiryhmässä. Lain vaatimaan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen ei tahtonut jäädä työaikaa, joten päätin keskustella asiasta esimieheni kanssa. Hän vetosi työnantajan ohjeisiin ja sanoi, että työnantaja voi päättää, mihin työaikaa käytetään.

Ihmettelin asiaa, joten päätin pyytää apua työpaikkani luottamusmieheltä. Hän kertoi minulle, että virka- ja työehtosopimuksen mukaan sak-tehtäviin täytyy antaa riittävästi työaikaa jokaisella työviikolla. Luottamusmies sopi tapaamisen kunnan varhaiskasvatuspäällikön kanssa. Neuvonpidossa selvisi, että työnantaja oli tulkinnut sopimusta puutteellisesti. Hän lupasi korjata ohjeistuksen sopimuksen mukaiseksi.

Nyt työaikani jakautuu opetustyöhön lapsiryhmässä ja sak-tehtäviin, jotka saan tehdä viikoittaisella sak-työajalla. Lisäksi minulle on varattu työaikaa muihin yhteistyötehtäviin. Teen osan sak-tehtävistä kotonani, koska niihin on vaikea keskittyä päiväkodin ahtaissa tiloissa. Luottamusmiehen toiminnasta oli minulle suuri apu, ja pääsin pulasta!

Ville*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu

Matkavakuutuksesta turvaa

Lapseni sairastui vakavasti Madeiran-matkalla. Matkavakuutus korvasi ensiluokkaisen hoidon ja SOS-palvelusta soitettiin vielä päivittäin ja varmistettiin, että hoito eteni suunnitellusti.

Matti*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu


Mitä kokonaisvastuu suunnittelusta tarkoittaa?

Työyhteisössäni keskusteltiin hiljattain siitä, pitäisikö lastenhoitajien suunnitella päiväkodin pedagogista toimintaa tai pitää esimerkiksi talon yhteisiä lauluhetkiä ja myös suunnitella ne. Väitin, että uusi varhaiskasvatuslaki korostaa varhaiskasvatuksen opettajan vastuuta pedagogiikasta ja toiminnan suunnittelusta ja että siksi lastenhoitajien ei tarvitsisi käyttää työaikaansa suunnitteluun. Halusin lisävarmistusta käsityksilleni ja lähetin postia OAJ:n asiantuntijalle.

Lyhyestä ja ytimekkäästä vastauksesta selvisi, että olen oikeassa: kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajalla. Toimintaa voidaan kuitenkin suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Sekin sopii, että lastenhoitaja pitää talon yhteiset lauluhetket, jos niin on yhdessä sovittu ja se on perusteltua. Musiikkikasvatusta, tuokioiden suunnittelua ja toteutusta ei voi siirtää lastenhoitajan harteille kokonaan.

Miia*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu


Voiko sairausloma syödä ylimääräisen vapaapäivän?

Sairastuin ja jäin pitkälle, noin kahden kuukauden sairauslomalle varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästäni. Työnantaja vetosi sairauslomaani ja vähensi minulta yhden ylimääräisen vapaapäivän. Olin hämmentynyt, koska en mielestäni saanut uskottavaa perustelua ja kysyin asiasta työpaikkani luottamusmieheltä.

Luottamusmies pyysi työnantajalta perusteluita vapaapäivien vähentämiseen ja varmisti asian vielä OAJ:n edunvalvontaosastolta. Tämän jälkeen hän kävi aiheesta neuvonpidon työnantajan edustajan kanssa. Heidän neuvonpitonsa ansiosta asiasta saatiin yhteinen näkemys, jonka mukaan minulla säilyi oikeus kaikkiin viiteen ylimääräiseen vapaapäivään, kuten olin ajatellutkin.

Perusteena oli, että noin kaksi kuukautta kestänyt sairauspoissaolo ei sopimusmääräysten mukaan vielä vähennä työntekijän oikeutta täyteen viiteen vapaapäivään. Koska yksi vapaapäivä kertyy kahdesta työssäolokuukaudesta, sairauslomani jälkeen jäljelle jäi vielä 10 kuukautta, joiden perustella vuoden aikana kertyneiden vapaapäivien määrä laskettiin. Onneksi otin yhteyttä luottamusmieheen, sillä hänen avullaan asia ratkesi. Jos työelämässä tulee vastaan uusia pulmia, tiedän, että voin turvautua luottamusmieheen. Hän huolehtii, että ammattijärjestöön kuuluvia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Niina*, varhaiskasvatuksen opettaja, OAJ:n jäsen
*nimi muutettu

 

Tietoa ja tukea työhön

Työelämäoppaamme antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Siirry oppaaseen

Varhaiskasvatusta Opettaja-lehdessä

Opettaja-lehdessä on tuhdisti varhaiskasvatusasiaa.

Lue lehti

Mitä varhaiskasvatuksen opettajan työ on?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä.

Opettajana varhaiskasvatuksessa