• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tärkeä AVI:n ratkaisu: Pelkkä henkilöstömitoituksen toteutuminen päiväkotitasolla ei riitä lapsen edun toteutumiseen

07.06.2024 - 15.44 Uutinen
Kuvituskuva

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki Lappeenrannassa ja Helsingissä toimivia päiväkoteja koskien ratkaisut, joilla on merkitystä koko maan varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta. AVI katsoi, että päiväkotien henkilömitoituksen toteutuminen koko päiväkodin tasolla ei vielä riitä varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumiseen lapsen edun mukaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoi lappeenrantalaista ja helsinkiläistä Pilke-päiväkotia koskevissa ratkaisuissaan, että vaikka koko päiväkodin tasolla päiväkohtaiset suhdeluvut pysyisivät lainmukaisina, tulee myös jokaisessa ryhmässä olla riittävä määrä kasvatusvastuullista henkilökuntaa suhteessa lapsimäärään.

– Tämä on tärkeä ratkaisu koko maan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. OAJ on pitänyt jo pitkään esillä sitä, että varhaiskasvatuslain tulee toteutua kokonaisuudessaan, ei ainoastaan päiväkotitasolla henkilöstömitoituksen osalta. Jokaisessa ryhmässä on oltava lapsimäärään nähden riittävä henkilöstö, jotta muun muassa varhaiskasvatuslain tavoitteet voidaan saavuttaa, OAJ:n erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi korostaa.

AVI nostaa huomautuksissaan esille lasten siirtelyn ryhmien välillä. Sitä tehdään, jos useampi lapsi on sijoitettuna samalle varhaiskasvatuspaikalle tai henkilöstöä puuttuu.

– Lapsien siirtely ryhmien välillä vaarantaa pysyvien vuorovaikutussuhteiden rakentumisen. Lapsi tarvitsee arkeensa pysyvyyttä ja jatkuvuutta, eikä ole lapsen edun mukaista joutua yllättäen siirretyksi toiseen ryhmään, Ilveskivi korostaa.

Keskeisessä asemassa ovat päiväkotien pysyvät resurssit ja toiminnan hyvä suunnittelu.

– Hyvä lapsuus on jo itsessään tärkeää. Lapsuuden varhaiskasvatus on yksi keskeisimmistä, jollei jopa keskeisin koulutusaste. Se rakentaa pohjan tulevalle koulutuspolulle ja luo tärkeitä valmiuksia oppimiselle ja sosiaaliselle vuorovaikutukselle koko elämän mitalla. Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien vastuulla on varmistaa, että varhaiskasvatuksen resurssit ovat riittävät ja niistä löytyy kelpoisia opettajia ja johtajia, ja johtajienkin työkokonaisuus on hallittavissa oleva, Ilveskivi alleviivaa.

Lue lisää aluehallintoviraston ratkaisuista

 

 

Jaa