• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksen rahoitus

OAJ näkee koulutuksen investointina tulevaisuuteen. Siksi koulutuksen määrärahoja pitää kasvattaa ja olemassa olevat resurssit käyttää viisaasti siten, että niiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman paljon uutta osaamista ja hyvinvointia.

Laadukas, yhdenvertainen ja toimiva koulutusjärjestelmä luo perustan koko hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Koulutuksen kautta jokainen saa mahdollisuudet oman elämän ja työuran rakentamiseen. Varhaiskasvatus ja koulutus ovat parhaita keinoja ehkäistä syrjäytymistä ja työttömyyttä sekä vahvistaa ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Koulutuksen ja tutkimuksen rooli työllisyysasteen vahvistamisessa, teknologisen kehityksen tukemisessa ja kestävän talouden rakentamisessa on merkittävä.

Siksi koulutuksen määrärahoja pitää kasvattaa ja olemassa olevat resurssit käyttää viisaasti siten, että niiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman paljon uutta osaamista ja hyvinvointia. Opettajan rooli laadukkaan koulutuksen toteuttajana on keskeinen. Siksi alan vetovoimaisuudesta ja opettajankoulutuksen laadusta pitää huolehtia ja varmistaa, että työn reunaehdot ja palkkaus ovat kunnossa. Ne tarvitsevat tuekseen vakaan rahoituspohjan. OAJ vie tätä viestiä päättäjille ja tuottaa myös itse uutta tietoa koulutuksen rahoituksen riittävyydestä ja sen vaikutuksista oppimiseen ja opetusalan työhön.

Koulutus on tulevaisuusinvestointi

Leikkauksista kasvun tielle

Voivatko koulutusinvestoinnit kiihdyttää talouskasvua? Leikkauksilla ja lomautuksilla on pitkät jäljet, joten OAJ taistelee sen puolesta, että koulutus alettaisiin nähdä investointina.

Koulutusleikkaukset

Tutkimuksia koulutuksen vaikuttavuudesta

Kuinka koulutuksen rahoitus vaikuttaa oppimiseen ja opetusalan työhön?

Tutkimuksia koulutuksen vaikuttavuudesta