Aktuellt

Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för våra medlemmar i privata socialservicebranschen

OAJ inför ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte 3.5.2023 kl. 00.01 för OAJ-medlemmarna i den privata socialservicebranschen. Förbudet är i kraft fram till tisdag 16.5 kl.13. Av våra medlemmar gäller förbudet en del lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare i privata daghem.

02.05.2023 Nyheter
Privata socialservicebranschen är i avtalslöst läge från första maj

Inget resultat nåddes i avtalsförhandlingarna om det andra årets avtalsförhöjningar för den privata socialservicebranschen. Förhandlingarna avslutades resultatlösa 28.4 och avtalet gick ut 30.4. OAJ är med i avtalet genom ett anslutningsprotokoll.

02.05.2023 Nyheter
Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för den privata undervisningssektorn 

Ett förhandlingsresultat nåddes 28.4 om löneförhöjningarna år 2023 för privata skolor och läroanstalter samt yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. OAJ, JHL och Jyty nådde samförstånd med Bildningsarbetsgivarna om hur det andra avtalsåret ska genomföras enligt fjolårets löneuppgörelse. 

30.04.2023 Nyheter
Det behövs flera nybörjarplatser vid högskolorna för att lösa kompetensbristen

OAJ understödjer att antalet nybörjarplatser vid högskolorna ökas så att minst 50 procent av de unga vuxna i framtiden har en högskoleexamen. Det råder kompetensbrist inom många områden och vi behöver kunnigt folk och behöriga lärare i hela landet, konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

26.04.2023 Pressmeddelande
OAJ: Den tvååriga förskoleundervisningen bör främjas under den kommande regeringsperioden - ministeriet har publicerat mellanrapporten om försöket

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning lyfter fram bristen på lärare inom småbarnspedagogik. OAJ anser att det är synnerligen viktigt att lösa lärarbristen och att målmedvetet höja utbildningsmängderna under den kommande regeringsperioden.

14.04.2023 Nyheter
Högre semesterdagsersättning en klar förbättring för visstidsanställda lärare

Många visstidsanställda lärare drabbas av arbetslöshet till sommaren vilket avsevärt försämrar deras utkomstmöjligheter. OAJ har länge arbetat för bättre villkor och en del framsteg har gjorts. Nu i vår har vi äntligen fått en betydande förbättring till stånd inom UKTA-avtalsområdet. – Jag är verkligen nöjd över att vi har förhandlat fram en minst 40 procents förhöjning av semesterdagsersättningen för den uteblivna lönen för sommaravbrottet, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

13.04.2023 Nyheter
Lösning om avtalsförhöjningarna för Avainta arbetsgivarna

En lösning nåddes 3.4.2023 om det här årets avtalsförhöjningar och hur utvecklingspotten fördelas inom Avainta arbetsgivarnas avtalsområde.

05.04.2023 Nyheter
Partierna försvarade utbildning – nu ska vallöftena infrias

Det borde vara klart att finansieringen och resurserna för utbildning tryggas och att problem börjar åtgärdas utan dröjsmål. Det här enligt vallöftena som nu måste infrias, kräver OAJ:s ordförande Katarina Murto.

03.04.2023 Pressmeddelande
Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har sagts upp

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har sagts upp idag då enighet inte nåddes om löneförhöjningarna för det andra avtalsåret. Avtalet omfattar OAJ-medlemmar i privata daghem.

31.03.2023 Nyheter
Avtal har nåtts för universiteten och övningsskolorna

De nya kollektivavtalen för universitet och övningsskolor betonar allmänna förhöjningar. Den allmänna förhöjningen är 3,5 procent från 1.9.2023 och 2 procent från 1.3.2024. Det nya avtalet är tvåårigt.

30.03.2023 Nyheter
Ett förhandlingsresultat har nåtts för universiteten och övningsskolorna

Ett förhandlingsresultat nåddes den 24 mars om kollektivavtalen för universitet och övningsskolor. Vi berättar om innehållet i avtalslösningen efter att alla parters beslutande organ har godkänt resultatet.

24.03.2023 Nyheter
OAJ:s fond för arbetshälsa fick 133 ansökningar

OAJ:s utvecklingsdirektör Jari Cavernelis glädjer sig över att det kom flera ansökningar till fonden för arbetshälsa än väntat. Det vittnar om aktiva medlemmar och att välbefinnande i arbetet är på tapeten.

17.03.2023 Nyheter
Fredsnyckel-priset år 2023 - föreslå en pristagare inom utbildningssektorn

Fredsnyckel-priset ska för första gången delas ut. Förslag på pristagare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet ska inlämnas senast den 15 maj. Prisgivare är CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation och OAJ har den äran att i år samarbeta kring priset.

15.03.2023 Nyheter
OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om eventuella organisatoriska åtgärder

OAJ:s fullmäktige var sammankallat till ett extra möte tisdagen den 14 mars. Fullmäktige gav styrelsen fullmakt att under vårens avtalsförhandlingar besluta om behövliga organisatoriska åtgärder inom universitetssektorn.

14.03.2023 Nyheter
Stödet måste nå fram - OAJ föreslår en radikal reform av stödet för lärande

Problemen med stödet för lärande inom den grundläggande utbildningen, det så kallade trestegsstödet, har diskuterats mycket på sistone. Också flera partier har tagit upp reformbehovet av stödet i sina valprogram. OAJ föreslår en ny modell där administrativa beslut inte längre ska tas om stödnivån, utan om vilken stödform som ska ges till eleven. OAJ anser att det viktigaste sättet för att ta itu med sjunkande läranderesultat är att förstärka stödet.

14.03.2023 Pressmeddelande