• logo
  • logo

Aktuellt

Lärarorganisationen EI:s världskongress i Bangkok: OAJ-delegaterna värnar om lärarnas pedagogiska frihet

Alla barn måste ha rätt att gå i skola och alla borde ha möjlighet till livslångt lärande. Bland annat det här lyfts fram på Education Internationals världskongress som pågår hela veckan i Bangkok, Thailand.

24.07.2019 Nyheter
Semesterpenningen beräknas lika som förr

Enligt UKTA betalas semesterpenning på basis av den ordinarie lönen utan arbetstidsöverskridningar. Semesterpenningen beräknas på samma sätt för lärare med usk-arbetstid och årsarbetstid. Yrkeslärare som det här läsåret övergick till årsarbetstid har fått en lägre semesterpenning än ifjol. Årets totalinkomster sjunker ändå inte ifall arbetsmängden är oförändrad.

17.06.2019 Nyheter
Lärarna väl representerade på SuomiAreena

Utbildning, fostran och forskning är starkt framme på SuomiAreena i Björneborg då OAJ är en av årets huvudsamarbetspartners. Nu har vi publicerat vårt program i sin helhet.

12.06.2019 Nyheter
Arbetslös? Här några tips för dagpenningansökan

Blir du utan arbete? Också under perioder av arbetslöshet är alla OAJ:s medlemsförmåner ikraft, medlemsavgiften är 8,5 euro per månad och Lärarnas arbetslöshetskassa tryggar inkomsten. Läs vad du bör tänka på vid arbetslöshet.

06.06.2019 Nyheter
Alavo måste betala ersättning för olagliga visstidsanställningar

Alavo stad ska betala ersättning till en specialklasslärare för två olagliga visstidsanställningar. Enligt OAJ:s jurist skulle det löna sig för kommunerna att satsa på rekryteringskompetens för att undvika olagligheter.  

05.06.2019 Nyheter
Regeringsprogrammet korrigerar kursen: Utbildning och kunnande fint i fokus

Utbildning och utbildningspolitik lyfts starkt fram i det nya regeringsprogrammet. OAJ tackar regeringen för den nya kursen.

04.06.2019 Nyheter
Reformtakten ökar inom utbildningen

Det gångna läsåret har förändrat utbildningen på alla sektorer. Många reformer har inletts redan innan de tidigare har slutförts och utöver de stora reformerna har det pågått talrika nationella och lokala utvecklingsprojekt.

27.05.2019 Nyheter
Tid för tack och vila

Läsåret lider mot sitt slut och snart tystnar korridorerna i skolor och läroanstalter. Det är dags för en mycket välförtjänt paus för såväl undervisningspersonal som för elever och studerande. Rektorer och chefer arbetar några veckor till med att förbereda nästa läsår och också i daghem och inom forskningen fortsätter arbetet ännu ett tag. Men snart hägrar ledigt för alla.

27.05.2019 Blogg
Speciallärarna i gymnasiet kan övergå till årsarbetstid från och med hösten

Speciallärare i kommunala gymnasier kan övergå till årsarbetstid från och med augusti. Vidare har speciallärarna möjlighet till arbetstid som baseras på undervisningsskyldighet. Det nya avtalet påverkar inte andra lärare i gymnasiet. Specialläraren Heli Ketovuori ser positiva möjligheter med årsarbetstid så länge som man beaktar särdragen i speciallärarnas arbete.

22.05.2019 Nyheter
NLS samlas på Åland – avstamp inför EI:s världskongress

De nordiska lärarorganisationerna är samlat till vårmöte i Mariehamn. Utöver de nationella frågorna diskuterar NLS också en eventuell nordisk samsyn inför EI:s världskongress i juli.

21.05.2019 Nyheter
18 organisationer påminner regeringsförhandlarna om utbildningens betydelse: Framtidens rubriker skrivs tillsammans

Under de fyra följande åren dras riktlinjerna upp för framtiden. Nu kan man inte ge avkall på fostran, utbildning, vetenskap och forskning.

15.05.2019 Pressmeddelande
Många lärare är utmattade – det är viktigt att kunna tala om saken

OAJ:s fullmäktigeledamot Marja Hänninen-Helin önskar att man kunde tala om välmående i arbetet lika naturligt som om hälsosam kost. OAJ sätter arbetsvälbefinnande i fokus nästa läsår.

10.05.2019 Nyheter
Fullmäktige tenterade styrelsen – många frågor om årsarbetstid

OAJ:s styrelse svarade på fullmäktigeledamöternas frågor under torsdagens frågestund. Många frågor gällde årsarbetstidsförsöket i grundskolan och årsarbetstiden inom yrkesutbildningen.

09.05.2019 Nyheter
OAJ:s fullmäktigemöte har öppnats – idag bjuds på EU-valpanel i Facebook-sändning

OAJ:s fullmäktige med 150 ledamöter samlas i Akavahuset från onsdag till fredag. På onsdagen ordnas en EU-valpanel som du kan följa med i direktsändning på vår Facebook-sida.

08.05.2019 Nyheter
Vi förlänger vår medlemsservice i maj - på tisdagar kan du ringa ända fram till kvart i sex

Under maj månad svarar vår medlemsservice ända fram till 17.45. Vi testar en längre öppethållningstid på medlemmarnas begäran.

02.05.2019 Nyheter