Aktuellt

OAJ förkastade medlingsbudet för privata undervisningssektorn: Målet är att få ett avtal som tryggar läraryrkets dragningskraft och uppskattning

OAJ:s styrelse har förkastat riksförlikningsman Anu Sajavaaras medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Medlingsbudet kunde inte godkännas beträffande löneförhöjningsnivån och bestämningen av löneförhöjningarna det andra avtalsåret.  

19.04.2024 Nyheter
Ett medlingsbud har getts för den privata undervisningssektorn

Riksförlikningsman Anu Sajavaara har gett ett medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna ska ge sina svar på fredag 19.4 före kl. 17.

18.04.2024 Nyheter
Strejkvarsel inom privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty varslar om strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejkvarslet gavs till riksförlikningsman Anu Sajavaara och Bildningsbranschen måndagen den 8.4.2024 kl.14. Strejken skulle pågå den 23–24 april i en del privata läroanstalter främst i stora städer.

08.04.2024 Nyheter
Chockerande skolskjutning i Vanda - ”hela skolgemenskapen behöver nu stöd”

En fruktansvärd skottlossning har ägt rum i en skola i Vanda. Det är viktigt att skolpersonalen och eleverna nu får allt stöd de behöver för att hantera krisen.

02.04.2024 Nyheter
Kollektivavtalen för flera tusen OAJ-medlemmar går snart ut – förhandlingarna fortsätter efter påsk

Avtalen för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter går ut den sista mars. Efter det är flera tusen OAJ-medlemmar i ett avtalslöst tillstånd. Avtalsförhandlingarna fortsätter efter påsken. OAJ:s förhandlingsdirektör påminner medlemmarna om att arbetsvardagen inte påverkas även om avtalen går ut.

27.03.2024 Nyheter
Katarina Murto ombedd att utreda möjligheterna att inleda förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen

Arbetsminister Arto Satonen har bett OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto att utreda möjligheten att få löntagarorganisationerna till förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen. Murto tackade ja till uppdraget.

22.03.2024 Nyheter
OAJ: Ifall förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen inte inleds, måste lagberedningen av exportmodellen avbrytas

OAJ är frustrerad över att förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen ännu inte har fåtts i gång och att arbetsmarknadssituationen fortfarande är låst. Organisationen kräver att regeringen avbryter lagberedningen av exportmodellen ifall förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen inte kan inledas mellan dem som är redo att förhandla.

20.03.2024 Nyheter
Förhandlingarna med Bildningsbranschen intensifieras

OAJ förhandlar fortsättningsvis om nya kollektivavtal med Bildningsbranschen. Nu behandlar parterna avtalstexter. Arbetsgivarsidan har ännu inte gett förslag till löneförhöjningar.

15.03.2024 Nyheter
Yrkeshögskolornas nya avtal förbättrar köpkraften

Bildningsbranschens nya avtal för yrkeshögskolorna ger en löneförhöjning 1.5.2024 som i år tryggar köpkraftens utveckling. Den allmänna förhöjningen är 2,7 procent och den lokala potten 0,4 procent. Anställningsvillkoren försämras inte.

04.03.2024 Nyheter
OAJ tackar: Statsminister Orpo sammankallar arbetsmarknadsparterna

OAJ:s styrelse presenterade vid sitt möte den 8 februari att statsministern skulle sammankalla de centrala förbunden till att inleda förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen och att föra dialog om hur arbetsmarknadskrisen ska lösas.

04.03.2024 Nyheter
OAJ-enkät: Stödbehovet och lärarnas arbetsbelastning har ökat inom yrkesutbildningen

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ genomförde en medlemsenkät bland lärarna i yrkesläroanstalter och resultaten är väldigt oroande. Lärarna upplever att stödbehovet har ökat bland studerandena, studiefärdigheterna försämrats och att det finns mindre tid för undervisning. Finansieringen per studerande inom yrkesutbildningen har minskat under det senaste årtiondet samtidigt som arbetsuppgifterna har ökat.

29.02.2024 Pressmeddelande
I Helsingfors stiger lönerna för lärare inom småbarnspedagogik tack vare stadens löneutvecklingsprogram

Helsingfors stad höjer lönerna för flera olika yrkesgrupper. Inom småbarnspedagogiken höjs lönerna med 164 euro för lärare, S2-lärare, socionomer, speciallärare och ambulerande speciallärare.

29.02.2024 Nyheter
 Ett förhandlingsresultat har nåtts om yrkeshögskolornas avtal

Ett förhandlingsresultat har nåtts om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna. Förhandlingsresultatet gäller närmare 4 000 OAJ-medlemmar.

28.02.2024 Nyheter
Förhandlingsresultat om löneutvecklingsprogrammet i UKTA

UKTA är det mest omfattande tjänste- och arbetskollektivavtalet inom OAJ och gäller cirka 75 000 lärare. UKTA är i kraft fram till slutet av april 2025 och nu har en överenskommelse nåtts om fördelningen av potten enligt löneutvecklingsprogrammet.

22.02.2024 Nyheter
Hur göra som OAJ-medlem när andra strejkar?

Den här veckan ordnar flera fackförbund politiska strejker. Vi påminner om att OAJ-medlemmarna inte utför strejkbelagt arbete.

13.02.2024 Nyheter