Aktuellt

OAJ fortsätter förhandla och håller fast vid sina mål

OAJ fortsätter förhandlingarna inom den privata undervisningssektorn och strävar aktivt efter en lösning. Den lösning som JHL och Jyty har nått påverkar inte OAJ:s mål och upplägg.

22.05.2024 Nyheter
Strejken i gång i privata undervisningssektorn

Lärare i 25 privata skolor och läroanstalter strejkar den 13–16 maj. Strejken pågår på sex orter och omfattar cirka 1 700 lärare och chefer.

13.05.2024 Nyheter
Paus i medlingen – strejkerna inom den privata undervisningssektorn sannolika

Medlingen i arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn har avbrutits. Det här innebär att den fyra dagar långa strejken den 13–16 maj verkar oundviklig.

07.05.2024 Nyheter
Ett andra strejkvarsel har getts inom privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty har varslat om en andra strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejken skulle pågå den 13–16 maj.

29.04.2024 Pressmeddelande
Strejken igång inom privata undervisningssektorn

Strejken den 23-24 april pågår som bäst.

23.04.2024 Nyheter
OAJ förkastade medlingsbudet för privata undervisningssektorn: Målet är att få ett avtal som tryggar läraryrkets dragningskraft och uppskattning

OAJ:s styrelse har förkastat riksförlikningsman Anu Sajavaaras medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Medlingsbudet kunde inte godkännas beträffande löneförhöjningsnivån och bestämningen av löneförhöjningarna det andra avtalsåret.  

19.04.2024 Nyheter
Ett medlingsbud har getts för den privata undervisningssektorn

Riksförlikningsman Anu Sajavaara har gett ett medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna ska ge sina svar på fredag 19.4 före kl. 17.

18.04.2024 Nyheter
Strejkvarsel inom privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty varslar om strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejkvarslet gavs till riksförlikningsman Anu Sajavaara och Bildningsbranschen måndagen den 8.4.2024 kl.14. Strejken skulle pågå den 23–24 april i en del privata läroanstalter främst i stora städer.

08.04.2024 Nyheter
Kollektivavtalen för flera tusen OAJ-medlemmar går snart ut – förhandlingarna fortsätter efter påsk

Avtalen för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter går ut den sista mars. Efter det är flera tusen OAJ-medlemmar i ett avtalslöst tillstånd. Avtalsförhandlingarna fortsätter efter påsken. OAJ:s förhandlingsdirektör påminner medlemmarna om att arbetsvardagen inte påverkas även om avtalen går ut.

27.03.2024 Nyheter
Förhandlingarna med Bildningsbranschen intensifieras

OAJ förhandlar fortsättningsvis om nya kollektivavtal med Bildningsbranschen. Nu behandlar parterna avtalstexter. Arbetsgivarsidan har ännu inte gett förslag till löneförhöjningar.

15.03.2024 Nyheter
Yrkeshögskolornas nya avtal förbättrar köpkraften

Bildningsbranschens nya avtal för yrkeshögskolorna ger en löneförhöjning 1.5.2024 som i år tryggar köpkraftens utveckling. Den allmänna förhöjningen är 2,7 procent och den lokala potten 0,4 procent. Anställningsvillkoren försämras inte.

04.03.2024 Nyheter
 Ett förhandlingsresultat har nåtts om yrkeshögskolornas avtal

Ett förhandlingsresultat har nåtts om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna. Förhandlingsresultatet gäller närmare 4 000 OAJ-medlemmar.

28.02.2024 Nyheter
Förhandlingsresultat om löneutvecklingsprogrammet i UKTA

UKTA är det mest omfattande tjänste- och arbetskollektivavtalet inom OAJ och gäller cirka 75 000 lärare. UKTA är i kraft fram till slutet av april 2025 och nu har en överenskommelse nåtts om fördelningen av potten enligt löneutvecklingsprogrammet.

22.02.2024 Nyheter
Ännu inga framsteg i förhandlingarna om yrkeshögskolornas avtal

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna fortsatte den 6 februari efter en paus på två veckor, men utan några framsteg. Arbetsgivarorganisationen Bildningsbranschen hade inget nytt att erbjuda för att hitta en lösning.

08.02.2024 Nyheter
Avtalsförhandlingarna för yrkeshögskolorna drar ut på tiden

I förhandlingarna om yrkeshögskolornas nya kollektivavtal har man ännu inte nått en godtagbar lösning trots intensiva ansträngningar. Arbetsgivarorganisationen Bildningsbranschen har nu meddelat att man tar en paus i förhandlingarna.

22.01.2024 Nyheter