Tid för tack och vila

27.05.2019 - 10:39 Blogg
Illustration

Läsåret lider mot sitt slut och snart tystnar korridorerna i skolor och läroanstalter. Det är dags för en mycket välförtjänt paus för såväl undervisningspersonal som för elever och studerande. Rektorer och chefer arbetar några veckor till med att förbereda nästa läsår och också i daghem och inom forskningen fortsätter arbetet ännu ett tag. Men snart hägrar ledigt för alla.

Det är en omätbar mängd människomöten, uppmuntran och glädje över erfarenheter och lärande som upplevs inom utbildningen. Ni som är proffs inom utbildning och fostran, vetenskap och forskning förmedlar med er skicklighet och ert engagemang en enorm mängd kunskap och erfarenheter till våra barn, unga och även vuxna. Ni har återigen gjort en ovärderlig insats för finländarnas framtid. Vi får alla vara stolta över er och ert arbete.

Ni har återigen gjort en ovärderlig insats för finländarnas framtid. Vi får alla vara stolta över er och ert arbete.

Vi vet att ert jobb är oerhört krävande, ibland även överbelastande. Arbetet är intensivt och kräver mycket av er även på det personliga planet. Det här är slitsamt. Men arbetet är också givande och glädje föds vanligen i små men viktiga stunder och då långsiktigt arbete ger resultat.

Nu ska ni ta tillvara sommarens tidlöshet och ladda batterierna på det sätt som passar bäst just för er själva!

Nu ska ni ta tillvara sommarens tidlöshet och ladda batterierna på det sätt som passar bäst just för er själva!

Alltför sällan får man ett tack inom utbildning och fostran. Vi säger inte tack tillräckligt ofta, men nu inför semestern ska vi komma ihåg att visa våra kolleger uppskattning. När både arbetskamrater och chefer tackar varandra och visar sin uppskattning höjs både stämningen och semesterkänslan.

När både arbetskamrater och chefer tackar varandra och visar sin uppskattning höjs både stämningen och semesterkänslan.

Ett särskilt tack går till dem som nu avslutar sin arbetskarriär. Ni har upplevt många och stora förändringar inom utbildningen och i samhället. Nu får ni sätta all fokus och energi på egna saker. Ett innerligt tack och allt gott till er i det nya livsskedet! Ett alldeles särskilt tack går till alla de organisationsaktiva som nu har avslutat sitt sista läsår och som har satt enormt mycket tid på att arbeta för sina kollegers bästa. Ni har osjälviskt arbetat tusentals timmar till gagn för vår fackliga gemenskap. Förhoppningsvis fortsätter många av er i Undervisningssektorns Seniororganisation och gärna också här som aktiva medlemmar.

Avslutningsvis det viktigaste ordet. Tack!

Olli Luukkainen

OAJ:s ordförande

Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen