Fullmäktige: vi satsar på löner, resurser och välbefinnande på jobbet

23.11.2018 - 11:18 Nyheter
Illustration

Riktlinjerna för de kommande åren är klara i och med att OAJ:s fullmäktige godkände organisationens verksamhetsplan. Fullmäktigemötet i Helsingfors avslutades på torsdagen.

Löne-, arbetstids- och förhandlingssystemen ska utvecklas och välbefinnande i arbetet förbättras inom alla utbildningsstadier. Det är OAJ:s mål för de kommande två åren.

Fullmäktige godkände organisationens verksamhetsplan för åren 2019–20 och nästa års budget. Verksamhetsplanen med organisationens specifika prioriteringar kompletteras av OAJ:s strategi som godkändes vid vårmötet 2016.

Arbetstidssystemen reformeras

I verksamhetsplanen anges sexton mål. Under de följande två åren ska OAJ arbeta för att bland annat förbättra löneställningen för sina medlemmar och för modernare arbetstidssystem.

Samtidigt förbereder organisationen sig i avtalsförhandlingarna inför hälsovårds- och landskapsreformen. Vidare ska OAJ arbeta för att det finns tillräckligt med stöd för lärande och tillräckligt många lärare.

OAJ arbetar för att säkerställa att utbildning, fostran och forskning reformeras i positiv riktning med betydande insatser.

Arbetsmängden borde begränsas

Fullmäktige tog också ställning till en motion av lokalföreningen i Åbo där man önskade att ett av OAJ:s centrala förhandlingsmål ska vara att begränsa arbetsmängden.

I sitt svar uppgav fullmäktige att lärarnas arbetstid definieras i bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen och att frågan har många dimensioner och inte bara en enda lösningsmodell. 

OAJ har till de ikraftvarande avtalen förhandlat fram tid för planering, utvärdering och utveckling för lärarna inom småbarnspedagogiken och mera samplaneringstid för lärarna i grundskolan.

OAJ:s arbetsgrupp för arbetsvälbefinnande följer med aktuella frågor och bereder dem till organisationens inkomstpolitiska- och lönepolitiska kommitté.

Trestegsstödet i skick

Fullmäktige beslutade bland annat att organisationen eftersträvar att trygga att det finns tillräckliga ekonomiska resurser samt utbildade, behöriga speciallärare och specialklasslärare för elever som behöver stöd.

Organisationen påverkar också att utbildningsanordnarna följer lagen vad gäller att organisera stöd för lärandet.

Text: Riitta Korkeakivi