Många kommuner höjer lönen för lärare inom småbarnspedagogik – vi klarlägger saken

20.11.2018 - 15:55 Nyheter
Illustration

Lärarlönerna inom småbarnspedagogiken har särskilt varit på tapeten i år. Många kommuner har nu höjt lönerna. OAJ:s Petri Lindroos, Timo Mäki och Kristiina Johansson belyser saken.

Många kommuner har i år höjt de uppgiftsrelaterade lönerna för lärare inom småbarnspedagogik. Vi berättar vad det handlar. 

Huvudförtroendemännen förhandlar om att höja lönerna till att motsvara arbetsuppgifternas svårighetsgrad

Löneförhöjningarna är en fortsättning på de avtalsförhandlingar som pågick mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna i början av året.

– Vi avtalade om löneförhöjningar och andra anställningsvillkor för lärarna. Utöver de allmänna förhöjningarna avtalades om en lokal justeringspott. I de flesta kommuner har FOSU:s oaj-huvudförtroendemän under höstens lopp förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Tack vare förhandlingarna får nu lärarna inom småbarnspedagogik på många håll kännbara löneförhöjningar, berättar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Man förhandlar om förhöjningar för dem som omfattas av det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Huvudförtroendemännen har exempelvis motiverat löneförhöjningarna med att arbetsuppgiftens svårighetsgrad tydligt har ökat, bland annat till följd av den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i september.

– De lagstadgade uppgifterna har betydligt ökat arbetsuppgifternas svårighetsgrad och det här måste synas i lönen så som vi har kommit överens om med KT Kommunarbetsgivarna säger OAJ:s arbetsmarknadsombudsman Timo Mäki.

Givetvis har också arbetsuppgifterna på samma sätt blivit svårare i privata daghem. Arbetsmarknadsombudsman Kristiina Johansson påminner om att man förhandlar om lokala justeringspotter också för de privata daghem som följer Avainta Arbetsgivarnas avtal.

– Det råder nu konkurrens om kunniga lärare. Det lönar sig förstås för alla privata daghem att betala minst samma som kommunen om de vill behålla sin kunniga personal, kommenterar Johansson.

I offentligheten stöd för löneförhöjningar

Enligt en enkät som Sunnuntaisuomalainen har låtit göra ämnar en tredjedel av kommunerna höja lönen för lärarna inom småbarnspedagogik. I många kommuner är dock förhandlingarna på hälft så några exakta uppgifter finns inte.

– Exakta uppgifter fås i början av året, säger Johansson.

Lönerna inom småbarnspedagogiken har debatterats flitigt också i offentligheten. I våras ordnade medborgarrörelsen ”Inga lekpengar” en stor demonstration i Helsingfors där också OAJ aktivt var med.

Idag när vi firar barnens dag samlas medborgarrörelsen igen på Senatstorget i Helsingfors för att påminna om alla barns rätt till en småbarnspedagogik av hög kvalitet.

– Lärarna inom småbarnspedagogiken har ett krävande och ansvarsfullt jobb. Det är viktigt att också samhället får upp ögonen för lönerna eftersom man inte lever av enbart uppskattning. Lönerna måste sättas justeras upppåt för att mänskor också i framtiden ska lockas av läraryrket inom småbarnspedagogiken, säger Timo Mäki.

Justeringspotter också inom undervisningssektorn; UKTA och AVAINTA Arbetsgivarna (Avainotes)

Man avtalar också om justeringspotter för andra områden än småbarnspedagogiken.

Under hösten har man avtalat med Bildningsarbetsgivarna om hur justeringspotten för universiteten ska fördelas och fortsättningsvis förhandlar man om justeringspotten för övningsskolorna. 

– Utöver dessa förhandlar man också om det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn UKTA och om AVAINTA Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn, säger Lindroos.