Lagen om småbarnspedagogik träder ikraft - kommunerna ska agera

31.08.2018 - 14:37 Nyheter
Illustration

Småbarnspedagogikens kvalitet blir ännu bättre när personalens utbildningsnivå höjs och yrkesbeteckningarna förtydligas enligt utbildningsbakgrund.

Den nya lagen om småbarnspedagogik träder i kraft den 1 september 2018. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen uppmanar kommunerna att genast börja vidta åtgärder så att det inte blir några överraskningar i ett senare skede.
 
Från och med i morgon är barnträdgårdslärarna lärare inom småbarnspedagogik. Lagen ändrar inte den behörighet som lärare, barnskötare och föreståndare har för sina nuvarande uppgifter, men i fortsättningen måste lärarna inom småbarnspedagogik ha en universitetsutbildning.
 
Luukkainen påminner om att kommunerna nu har en ypperlig möjlighet att ta tillvara och använda det kunnande som finns på bästa möjliga sätt.
 
–  Den nya lagen förtydligar äntligen på rätt sätt den roll och uppgift som lärare inom småbarnspedagogik har. Andra yrkesgrupper har sina styrkor och viktiga uppgifter och genom samarbete nås alltid de bästa resultaten.
 
Lagen om småbarnspedagogik tar sikte på år 2030, men redan nu ska kommunerna agera. Exempelvis i personal- och ekonomiplaneringen ska man i god tid beakta att personalstrukturen ändras i daghemmen.
 
– Det lönar sig för kommunerna att anställa universitetsutbildade lärare inom småbarnspedagogik då det blir lediga platser till följd av pensioneringar och andra avgångar, och att genast ta i bruk de nya yrkesbeteckningarna. Även om rekryteringen kanske inte genast lyckas kommer läget hela tiden att bli bättre tack vare rejäl ökning av utbildningsplatserna, preciserar Luukkainen.
 
Den nya lagen medför också större trygghet för barnen. Barnets väl ska beaktas i första hand då man ordnar småbarnspedagogik och lagen förutsätter att man ingriper vid mobbning och att barnen skyddas från trakasserier och våld.
 
Luukkainen är nöjd över att småbarnspedagogiken nu blir en tydligare del av utbildningssystemet.

– Det viktigaste är att personalens utbildningsnivå höjs och att den pedagogiska kvaliteten blir bättre, säger Luukkainen.
 
OAJ anser att det ännu finns rum för lagförbättringar. Bland annat saknas ännu tillräckliga bestämmelser om barnets rätt till stöd för lärande och växande.
 
De nya yrkesbeteckningarna i lagen är lärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik.
 
År 2030 ska minst två tredjedelar av daghemsgruppernas personal vara högskoleutbildad, varav minst hälften bör vara behöriga lärare inom småbarnspedagogik.