Lärare i småbarnspedagogik på dagisarna– flera kommuner tog genast de nya yrkesbeteckningarna i bruk

13.09.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

De nya yrkesbeteckningarna inom småbarnspedagogiken trädde i kraft i början av september. Exempelvis i Lempäälä togs de nya yrkesbeteckningarna genast i bruk.

När den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i början av september, medförde lagen också nya yrkesbeteckningar för daghemspersonalen. Lempäälä i Birkaland är bland de första som tog det nya steget.
 
I dagisarna i Lempäälä arbetar nu lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik. Helt i enlighet med den nya lagen.
 
Bildningsdirektör Nina Lehtinen säger att kommunen vill ha en positiv personalpolitik och därför reagerade man snabbt på den nya lagen.
 
– De nya beteckningarna visar att dagvårdspersonalen uppskattas. Lagens nya aspekter beaktas nu i all personalplanering, rekrytering och utbildning.

Flera lärarna anställs

Den nya lagen ska stärka kvaliteten på småbarnspedagogiken bland annat genom att höja personalens utbildningsnivå.
 
År 2030 ska minst två tredjedelar av daghemspersonalen ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer, varav minst hälften bör vara behöriga lärare inom småbarnspedagogik. Föreståndarna måste ha minst en magisterexamen i barnpedagogik.
 
- Nu funderar vi på hur vi systematiskt ska gå till väga för att genomföra ändringarna som lagen förutsätter. När platser blir lediga kommer vi att anställa lärare inom småbarnspedagogik, berättar Lehtinen.

En positiv bild av staden

Personalrekryteringen inom småbarnspedagogiken har hittills lycktas bra. Kommunen samarbetar med Tammerfors universitet och syftet är att man också i fortsättningen lyckas med rekryteringen av behörig personal till daghemmen.
 

Lehtinen anser att de nya yrkesbeteckningarna för daghemspersonalen har en positiv inverkan på kommunens image. De visar för kommuninvånarna att man satsar på fostran och utbildning och att småbarnspedagogiken är en del av lärstigen.