Lönerna höjs för lärare inom småbarnspedagogik i hela huvudstadsregionen - också Esbo och Grankulla höjer

16.10.2018 - 14:56 Nyheter
Illustration

Som bästa förhandlas det runt om i landet hur de lokala justeringspotterna ska fördelas. Nu senast meddelade Esbo och Grankulla att lönerna höjs för lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare.

Alla kommuner i huvudstadsregionen höjer lönerna för personalen inom småbarnspedagogik. I måndags meddelade Esbo om förhöjningar som höjer lönerna för lärarna inom småbarnspedagogik med 175 euro vid årsskiftet. Samma höjning ges också till språk- och kulturlärarna inom småbarnspedagogiken.
 
Lönerna för speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare stiger i Esbo med hundra euro.

– Den här gången var det inte så svårt att förhandla om justeringspotterna med tanke på den offentliga debatten om löner, den nya lagen och om en högkvalitativ småbarnspedagogik, säger Erja Lehtonen som är huvudförtroendeman för lärarna inom småbarnspedagogik i Esbo.

Löneförhöjningar inom småbarnspedagogiken i hela huvudstadsregionen

I förra veckan meddelade Helsingfors om en löneförhöjning på 175 euro för lärarna inom småbarnspedagogik. Också daghemsföreståndarna kommer att få en höjning, men om dessa förhandlar man senare i år.
 
Lönerna stiger också i Grankulla och Vanda. I Grankulla får lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogiken samt daghemsföreståndarna ett lönepåslag på 225 euro per månad från och med årsskiftet.
 
I Grankullas pressmeddelande berättas att personalsektionen beslutade enhälligt måndagen den 8 oktober att lönerna höjs med 130 euro per månad. Utöver det väntas stadsfullmäktige dessutom godkänna en tilläggspott i budgeten som höjer lönerna med ytterligare 95 euro per månad.
 
I juni meddelade Vanda att de höjer lönerna för lärarna inom småbarnspedagogik med 145 euro. Lönerna för speciallärarna inom småbarnspedagogik höjs dock med högst 40 euro. För en del av dem, i likhet med daghemsföreståndarna, förblir lönen densamma.
 

Vanda inleder också ett försök med en så kallad flyttpeng. I försöket betalas en flyttpeng på 1 500 euro till lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken samt daghemsföreståndare som rekryteras utanför huvudstadsregionen.