Målet är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi

12.12.2018 - 17:07 Nyheter
Illustration

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har tagit ställning till det kommande regeringsprogrammet. Organisationernas mål är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi.

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har tagit ställning till det kommande regeringsprogrammet. 

Avtalsparterna har som mål att trygga en stabil och förutsägbar ekonomisk utveckling för kommunerna och de eventuella landskapen under den kommande regeringsperioden.

Det ger möjlighet till en målmedveten utveckling av tjänsterna över regeringsperioderna. Kommunerna och landskapen bör ha en tillräcklig basfinansiering för att tjänsterna inte ska behöva finansieras med separat projektfinansiering.

Om lokalförvaltningen ges nya uppgifter, bör de finansieras av staten till 100 procent. Kommunerna och landskapen bör få full kostnadsersättning för de förändringar som landskaps- och vårdreformen föranleder.

De temporära statsandelsnedskärningar som baserat sig på konkurrenskraftsavtalet bör återtas till fullt belopp när nedskärningsgrunderna upphör.

KT och huvudavtalsorganisationerna bär ansvar för att offentligt finansierade tjänster produceras på ett resultatrikt sätt. De offentligt finansierade tjänsternas betydelse för medborgarnas välfärd och konkurrenskraften bör synas i regeringsprogrammet.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU är en av undertecknarna till ställningstagandet. 

Foto: Leena Koskela

Dela