Mera stöd för lärande inom förskoleundervisningen och förskola redan för femåringar

02.08.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

Undervisningssektorns Fackorganisation föreslår att förskoleundervisningen blir tvåårig och att barnen ska börja i förskolan redan som femåringar. – Samtidigt måste dock stödet för växande och lärande utökas, påpekar ordföranden Olli Luukkainen.

OAJ har frågat av lärare som meddelar förskoleundervisning om hur stödet för växande och lärande förverkligas i förskolan. Över 70 procent av svarandena uppgav att barnen inte omgående får stöd, även om lagen om grundläggande utbildning ska trygga barnens rätt till stöd genast när behov uppdagas. Sämst förverkligas rätten till specialundervisning. Var femte lärare uppgav att specialundervisning på deltid aldrig hade erbjudits och lika många uppgav att barnen inte hade möjlighet att få specialundervisning som en del av särskilt stöd.
 
– Ungefär en tiondel av barnen i en årsklass behöver stöd, vilket inte beaktas heller vad gäller barngruppernas storlek.

Pengar spelar en stor roll för hur stöd förverkligas i förskoleundervisningen, liksom senare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Resurser innebär tillräckligt många lärare och speciallärare samt skäligt stora grupper, påminner Luukkainen.
 

En tidigareläggning av förskoleundervisningen med i regeringsprogrammet

OAJ är i huvudsak nöjd med den nya lagen om småbarnspedagogik som riksdagen godkände i somras och som träder i kraft i september.  – Partierna gav ett uttryckligt stöd för att utveckla småbarnspedagogiken. Också allt fler medborgare har fått upp ögonen för en högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisningens betydelse för barnets lärstig. OAJ:s följande mål är att få alla femåringar att delta i förskoleundervisningen och att ändringen skulle ingå i följande regeringsprogram, preciserar Luukkainen.
 
Ungefär var femte femåring deltar i dagens läge inte i småbarnspedagogiken.
 

OAJ belåten med tilläggstimmar i språkundervisningen

Skolarbetet börjar nästa och därpå följande vecka. Närmare 63 000 barn inleder nu sin skolgång. Det finns sammanlagt 605 000 barn och unga i förskolan och grundskolan. Inom den examensriktade utbildningen finns det ungefär 1,28 miljoner studerande.
 
Av utbildningspolitiska reformer lyfter Luukkainen fram att språkundervisningen för de yngsta skoleleverna ska börja tidigare och med flera timmar.  – Det här är ett betydande framsteg som man beslutade om i vårens ramförhandlingar.
 
Förordningen om timfördelningen som har sänts på remiss medför två timmar till i A1-språket från 1.1.2020. Meningen är att studierna i det första främmande språket (A1-språket) tidigareläggs så att de börjar senast på våren under den grundläggande utbildningens första läsår. I detta nu inleds språkstudierna i regel i årskurs 3.
 
– OAJ talar för tidigare språkundervisning. Vi har redan länge lyft fram vår oro över de allt snävare språkstudierna. I internationell jämförelse har vi i Finland också i medeltal färre undervisningstimmar. Reformen förutsätter dock även fortbildning för lärarna, för vilket resurser till all lycka redan har utlovats.
 
Läs mera om kartläggningen (finska)